GROENE KERK

Pinkstergemeente Morgenstond Gouda

contact deze kerk

Dit hebben we al gedaan

Wij zijn een Pinkstergemeente in het historische centrum van Gouda. Bij ons staat Jezus centraal, we willen naar God luisteren bij alles wat we doen. Onze gemeente is laagdrempelig zodat het Evangelie voor iedereen toegankelijk is. Op de website van onze kerk leggen we uit waarom een duurzame levensstijl past bij ons geloof.

“De aarde is van God en al wat er in is”. Deze tekst uit Psalm 24 leert ons dat de héle schepping Gods eigendom is en ook door Hem in stand gehouden wordt. Tot eer van Hem. Daarom heeft de mens bij het begin van de schepping de roeping gekregen om de aarde te bewerken én te bewaren (Genesis 2:15). Een prachtige opdracht. Tegelijkertijd zien we dat de schepping lijdt. Enerzijds door de vloek die gekomen is vanwege de zonde, anderzijds door zelfzucht en zonden van mensen. Daarom is het evangelie ook zo’n hoopvolle boodschap voor de hele schepping. In zijn brief aan de Romeinen schrijft de apostel Paulus dat ‘de hele schepping wacht op het openbaar worden van de zonen (en dochters) van God’. Mensen zoals jij en ik die Gods koninkrijk op aarde mogen vestigen. Het koninkrijk van God op Aarde vestigen betekent leven in de wil van God de Vader. Doen wat Hij van ons vraagt. Als we zo leven raakt de hemel nu al de aarde. De opdracht die we hebben gekregen om als rentmeesters voor deze aarde te zorgen, overlapt met de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf, zoals Jezus ons leerde in het grote gebod (Marcus 12:30-31). Ons handelen hier en nu heeft invloed op de levens van andere mensen ver weg en dichtbij. Daarom willen wij, als we werken aan een duurzame levensstijl, ook werken aan goede relaties met onze naaste, ver weg of dichtbij. Hoe wij omgaan en invloed hebben op de samenleving is daarom ook een onderdeel van duurzame kerk zijn. We getuigen door wat we doen. De Bijbel heeft veel te vertellen over de manier waarop we mogen omgaan met Gods schepping. PGM heeft dan ook een standpunt en meerjarenplan over duurzaamheid. In gemeente activiteiten, onderwijs, informatie en facilitaire zaken werken we stapsgewijs toe naar een meer duurzame kerk en hopen we elkaar te inspireren tot een duurzame levensstijl.

Wij zijn een ‘Groene Kerk’ sinds eind 2012 (zie ook: http://vimeo.com/81835514).

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Dit hebben we al gedaan:

Inmiddels hebben we een inkoop van duurzame producten. We hebben ecologische schoonmaakproducten, gerecycled toiletpapier en handdoekjes. De koffie en thee is Fairtrade en de koekjes worden ingekocht bij de lokale bakkersschool: zo weten we dat ze onder goede omstandigheden zijn gemaakt én hebben we geen transportkosten/vervuiling. Ook ons gebouw wordt steeds duurzamer. Tijdens de afgelopen verbouwing hebben we materiaal (voornamelijk hout) hergebruikt en ook zijn er duurzame materialen gebruikt. Denk hierbij aan waterbesparende reservoirs en isolerende plafondplaten. In het najaar van 2015 hebben we dubbelglas geplaatst in ons kerkgebouw. Alle verlichting is, met de hulp van gemeenteleden, vervangen voor LED-verlichting. Nog iets waar we erg trots op zijn: ons dak ligt inmiddels vol met zonnepanelen! Deze zijn in maart 2017 geplaatst. Het kleine beetje energie wat we nog moeten inkopen, kopen we groen in. We doen aan afvalscheiding. Ook is er dit seizoen een duurzaamheidskring gestart, met gemeenteleden die elkaar willen uitdagen en scherpen rondom dit thema en zodoende hun patronen kunnen verduurzamen.

Naast ecologische duurzaamheid zijn wij ook actief met economische duurzaamheid. Door samen te werken met ‘kleine’ lokale ondernemers geven we hen een kans en steunen wij de lokale economie en werkgelegenheid. Ook kijken wij samen met onze ‘relaties’ op basis van hun expertise hoe wij als kerk verder kunnen verduurzamen. Dit is een enerverend proces waar leuke en duurzame ideeën uit voortkomen.

Als laatste hebben we ook een bijzonder initiatief voor de ‘sociale duurzaamheid’ en kleinschalige oplossing tegen voedselverspilling: onze ‘Little Free Pantry’ (link). Hierin kunnen gemeenteleden voedsel wat zij over hebben neerzetten. Geef wat je kunt missen, pak wat je nodig hebt. Vaak is het kastje op zondagmiddag na de dienst al bijna leeg!

Commitment

Dit gaan we doen:

We willen elk jaar stappen blijven zetten. Vooral het creëren van bewustzijn onder gemeenteleden is iets waar we steeds mee bezig blijven. Meedoen aan de Micha zondag, warme truien dag, maandelijkse update over de opbrengst van de zonnepanelen, enzovoorts. Uiteindelijk hebben we nog meer impact als we het met elkaar doen. We hopen daarom dat gemeenteleden geïnspireerd worden om met duurzaamheid aan de slag te gaan in hun persoonlijke levens en huishoudens.

Komende winter wordt de vloerbedekking na 18 jaar vervangen. We kiezen voor een duurzame optie: deze vloerbedekking bevat stukjes gerecycled plastic die uit de Noordzee komen. Dit wordt gedaan om de plastic soep te verkleinen.

Ook blijven we sprekers e.d. uitnodigen om ons te onderwijzen over het thema.

 

 

Contact met Pinkstergemeente Morgenstond Gouda

Adres:
“De Gouden Aar”
Lage Gouwe 204
2801 LM Gouda
Nederland

www.morgenstondgouda.nl
twitter: @pgmgouda
facebook: pgmgouda
stuur ons een mail