GROENE KERK

Gorechtkerk Haren-Onnen (PKN)

contact deze kerk

Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren.
Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen.
We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend.

Als Gorechtkerk, een gereformeerde kerk binnen de Protestantse Kerk in Nederland, willen wij recht doen en zorg dragen voor de schepping.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

Tijdens de 40dagentijd van 2022 hebben we een avond georganiseerd: meer dan 40 dagen duurzaam. We hebben lokale ondernemers uitgenodigd uit Haren om te spreken over wat zij met duurzaamheid doen: een bloemist, iemand van het repaircafe en iemand van Haren duurzaam.  Toen bleek er bij een deel van de gemeente veel motivatie voor dit onderwerp te zijn.

De voorbereidingswerkgroep van die avond is vervolgens doorgegaan als Groene werkgroep.

Op het gebied van beheer zijn al enkele stappen gezet, zoals het verduurzamen van de gebouwen. Dit betreft het wijkgebouw en de pastorie. Daarnaast zijn en worden er avonden georganiseerd ter inspiratie.

Commitment

Komend seizoen willen wij inventariseren wat er al gebeurt op het gebied van duurzaamheid en kijken waar er winst te behalen is. Daarnaast willen wij de aandacht vestigen op wat er nu al plaatsvindt aan duurzaamheid in de gemeente.

Contact met Gorechtkerk Haren-Onnen (PKN)

Adres:
Kerkstraat 14
9751 BD Haren (GN)
stuur ons een mail