GROENE KERK

Goede Herderkerk Borger

contact deze kerk

Protestantse gemeente te Borger heeft een werkgroep opgestart die zich op meerdere terreinen wil bezig houden met groen geloven.

Bewustwording van gemeenteleden en daadwerkelijke acties voor vergroening. Vorming en Toerusting zal hier het komende jaar aandacht aan geven. Op 6 oktober is de aftrap met een dienst en diverse workshops.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

opstarten werkgroep n.a.v gemeenteavond op biddag voor gewas en arbeid met presentatie door PG Anloo.

Commitment

Groene zondag met dienst en workshops.

Bewustwording van kerkenraad en gemeente

Speciale editie kerkblad

Contact met Goede Herderkerk Borger

Adres:
stuur ons een mail