GROENE KERK

GKv De Fontein – Drachten

contact deze kerk

Wij zijn een kerk in het Noorden van Drachten met 632 leden die naast uit Drachten, ook afkomstig zijn uit de dorpen rondom Drachten. We hebben relatief veel jongere leden, bijna 30% van onze leden is jonger dan 20 jaar.

We willen als gemeente:

  • God dienen naar zijn Woord samen met onze kinderen.
  • Samen geestelijk groeien; in de kerk waar God ons een plaats gegeven heeft.
  • Betrokken zijn op elkaar. Hierbij hebben we aandacht voor alle leeftijdsgroepen, zowel ouderen, de jonge gezinnen en onze jeugd. We hebben hiervoor een structuur van ‘Omsjengroepen’ ingericht.
  • Voor onze jeugd willen we een thuishonk bieden tijdens hun opgroeiperiode waarop zij later met een goed gevoel kunnen terugkijken. We willen de jeugd helpen om in hun leven en belevingswereld de Heer boven alles te dienen
  • We willen een naaste zijn voor allen in onze omgeving en zoeken hun heil.
  • En we willen zuinig zijn op de wereld waarin we leven en ondersteunen het initiatief Groene Kerken van harte.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Groene energieleverancier, verlichting vervangen door LED wanneer deze stuk gaat.

Vanaf 1993 kerken we als gemeente in de Fonteinkerk, De Kolken 89 te Drachten. In 2013/2014 hebben we een grote verbouwing gedaan door de hal te verruimen en nieuwe en extra lokalen te maken. Vanaf mei 2020 zijn we bezig om onze kerkzaal te vernieuwen en zijn begonnen met het liturgisch centrum en het podium. Daarbij nemen we gelijk duurzaamheid en energiebesparing door onder andere isolatievoorzieningen mee.

Commitment

Fairtrade producten inkopen, bij verbouwing kerkzaal isolatie toepassen.

Contact met GKv De Fontein – Drachten

Adres:
De Kolken 89
9201 BW Drachten
stuur ons een mail