GROENE KERK

Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld, Opstandingskerk, Kruiskerk

contact deze kerk

De Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld bestaat uit zo’n 1600 gemeenteleden en heeft de beschikking over twee kerkgebouwen (Opstandingkerk, bouwjaar 1924 en Kruiskerk, 1967) met een aangrenzend zalencentrum, 2 fulltime predikanten, die beiden een pastorie bewonen. Daarnaast bezit de kerk nog naast de Kruiskerk een kosterswoning. Op het dak van de Kruiskerk zijn een jaar geleden een aantal zonnepanelen geplaatst. De Gereformeerde Kerk wordt aangestuurd door een (grote en kleine) kerkenraad die los van gebouwen en pastorale wijken functioneert. Het College van Diakenen maakt uiteraard deel uit van de kerkenraad.

De Gereformeerde Kerk heeft uitgesproken om een kerk te willen zijn te midden van de Woerdense samenleving en wil ook daar Gods liefde uitdragen. In het beleidsplan staat dit kernachtig samengevat, namelijk: de kerk weet zich Geroepen, Geraakt en Gezonden.

In ons beleid staat ook duurzaamheid als speerpunt opgenomen. Als kerk voelen we ons niet alleen verantwoordelijk om het geloof aan een volgende generatie door te geven, maar ook onze aarde. Daarom deze aanvraag om als kerk ook aangemerkt te worden als Groene Kerk.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Eind 2018 is het traject opgestart om als kerk het label groene kerk aan te vragen.

Er is een kleine werkgroep geformeerd bestaande uit leden van de diaconie en gemeenteleden om dit proces vorm te geven, om in kaart te brengen wat er al gebeurd is en wat de mogelijkheden zijn. Dit proces is ondersteund door een van de predikanten. Ondertussen zijn er ook al kleine acties gestart om duurzaamheid meer bespreekbaar te maken. Zo heeft de Kindernevendienst gezorgd voor een insectenhotel in het groen rondom de kerkgebouwen. Als gevolg van Corona is een proces behoorlijk vertraagd, maar eind mei 2021 heeft de Kerkenraad ingestemd met ons plan van aanpak.

Commitment

Nu de kerkenraad het besluit genomen heeft om een groene kerk te worden, gaan we met alle commissies in gesprek om te komen tot een aanvulling op onze eigen nulmeting van duurzaamheidacties die al in de gemeente zijn. Maar ook welke eerste stap(pen) er gezet kunnen worden. Per werkgroep brengen we dit in kaart en relateren dit aan de verschillende werkvelden van duurzaamheid. Vervolgens nemen we de gemeente mee in elk stapje dat we hierin gaan zetten.

We gaan na de zomer de start als groene kerk vieren door alle acties die al gebeuren te markeren en feestelijk het bordje groene kerk aan onze gevels aanbrengen.

Contact met Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld, Opstandingskerk, Kruiskerk

Adres:
Wilhelminaweg 8
3441XC Woerden
stuur ons een mail