GROENE KERK

Gereformeerde Kerk Putten

contact deze kerk

Gereformeerde Kerk (PKN) van Putten

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

We hebben toestemming van de kerkenraad met het thema aan de slag te gaan. Inmiddels hebben wij na enkele publicaties, naast de 2 initiators (ZWO-diakenen) 5 gemeenteleden geworven die samen de Werkgroep Groene Kerk vormen. Op woensdag 2 februari a.s. hebben wij de eerste bijeenkomst, de aftrap.

Het College van Kerkrentmeesters hebben wij gevraagd de mogelijkheden van ledverlichting te onderzoeken. Ook hebben wij een (gratis) energieadvies aangevraagd via de burgerlijke gemeente (Putten). We hebben een eerste inventarisatie gedaan naar de koffie die wij gebruiken en zijn daarover in gesprek met ons kostersechtpaar.

Commitment

We willen met de werkgroep een programma van aanpak opstellen en niet alles voorkoken. Uiteraard gaan we eerst voor het laaghangend fruit (ledverlichting/ koffie/thee/ energiegebruik). Ook is er al een idee om een moestuinproject op te starten.

Contact met Gereformeerde Kerk Putten

Adres:
Achterstraat 39
3882 AE Putten
stuur ons een mail