GROENE KERK

Geertruidskerk – Geertruidenberg

contact deze kerk

Stichting Behoud Geertruidskerk werd in 2017 opgericht. De stichting heeft ten doel het in goede staat brengen en houden van de Geertruidskerk te Geertruidenberg teneinde deze in het algemeen, plaatselijk, regionaal en nationaal belang, als cultureel erfgoed en historisch monument te doen voorbestaan.

Het bestuur bestaat uit Marco Verbrugge (voorzitter), Gerard Leeuw (penningmeester) en Lilian Grootswagers (secretaris).

De dagelijkse leiding is in handen van Paul Koedijk (beheerder). Hij wordt ondersteund door het bestuur en verschillende vrijwilligers.rnrnOns beleid is om de het monumentale kerkgebouw in perfecte conditie te houden en daarbij uiterste zorgvuldigheid te betrachten met betrekking tot de monumentale aspecten van het gebouw. De Geertruidskerk biedt ruimte aan religieuze, culturele, maatschappelijke en commerciële activiteiten, passend bij de identiteit van het historische gebouw met als doel het in goede staat brengen en houden van de Geertruidskerk te Geertruidenberg teneinde deze in het algemeen, plaatselijk, regionaal en nationaal belang, als cultureel erfgoed en historisch monument te doen voortbestaan en te bewaren voor de toekomst.

De kerk wordt gebruikt door de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg voor de zondagse erediensten. Wij zetten in op een bredere openstelling van de Geertruidskerk die bijdraagt aan de aantrekkingskracht van de historische kerk van de gemeente voor haar inwoners, bezoekers en toeristen.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

in 2018 zijn alle kroonluchters omgebouwd naar LED.

in 2019 is er een nieuwe toiletgroep gerealiseerd met waterbesparende knoppen.

Commitment

In de komende jaren zijn we van plan om:

2020: Nieuwe ledverlichting in de kerktuin

2021: Ledverlichting gewelven / realisatie tochtsluis

2022: Voorzetbeglazing gehele kerkgebouw.

Contact met Geertruidskerk – Geertruidenberg

Adres:
Elfhuizen 3, 4931 AX Geertruidenberg
stuur ons een mail