GROENE KERK

Fonteinkerk Buitenpost

contact deze kerk

Fonteinkerk Buitenpost

(Gereformeerd vrijgemaakte kerk)

circa 650 zielen, waarvan een derde jonger dan 18 jaar.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Biodiversiteit

In het kader van een lokale biodiversiteitsacties “Tuinen verbinden” heeft onze gemeente besloten een 35 meter lange en twee meter brede zaaizone aan te leggen (in samenwerking met de gemeente Achtkarspelen) en daarin bloemen in te zaaien die zeer aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders en andere insecten.

Prediking

Onze gemeente heeft de samenwerking gezocht met een drietal andere gemeenten in Buitenpost (PKN, Christengemeente, Doopgezind). Op dezelfde zondag is er in alle kerken gepreek over de schepping en belang van natuur en milieu, klimaatverandering etc. Die zondag werd afgesloten met een gezamenlijke wandeling door de natuur. De kerken collecteerden die dag voor het schenken van bijenkasten aan botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost.

De gemeente heeft de ambitie uitgesproken in alles een groene kerk te willen zijn. Dat klinkt door in de prediking maar ook in allerlei acties: vuil opruimen in de gemeente, steunen van goede doelen, realisatie van een beplantingsplan rondom de kerk en actief zoeken van contact met buren, deelname aan een duurzame energiecorporatie, dakbedekking met sedum, scheiden van afval, aanpassen type lampen/belichting. Dit alles in nauwe samenwerking met omwonenden (die erg enthousiast zijn want voor hun deur verrijst een zee van bloemen en groen waar de kerk eerder er nogal kaal bij lag met beton, steen en staal), de gemeente Achtkarspelen (die gratis het grondwerk heeft verricht, zaaizaad leverde tegen inkoopsprijs en regiospecifieke planten en heesters voor het beplantingsplan om niet) en andere kerkelijke gemeenten en lokale partners. De lokale pers heeft onze activiteiten opgepikt en vindt het een voorbeeldproject in onze regio.

Commitment

Investeren in verduurzaming

Onze gemeente heeft een plan gemaakt om het kerkgebouw geheel te verduurzamen en middelen daarvoor vrijgemaakt: zonnepanelen, warmtepomp (ivm gasloos), vervanging installaties, sedum dakbedekking, etc. Deze investeringen worden de komende tijd uitgevoerd. Daarnaast is de oude pastorie verkocht en een nieuwe aangekocht die vrijwel energieneutraal functioneert.

Contact met Fonteinkerk Buitenpost

Adres:
De Achtkant 48
9285 VG Buitenpost
stuur ons een mail