GROENE KERK

Fonteinkerk – Amersfoort (PKN)

contact deze kerk

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk. Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken.
Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid. Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil.
Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.
De Fonteinkerk is een van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA), die op haar beurt deel uit maakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

We hebben in 2019 dertig zonnepanelen laten plaatsen. Twee keer per jaar organiseren we een ‘duurzame ruilbeurs’, om te stimuleren om spullen (en planten) te hergebruiken en door te geven en niet altijd nieuw te kopen. Vanzelfsprekend gebruiken we biologische schoonmaakmiddelen. De tuin is vergroend met oog op meer biodiversiteit en meer beleving van natuur/groen. Minimaal jaarlijks is er een viering speciaal gericht op duurzaamheid, ook worden er lezingen over klimaat/schepping/duurzaamheid georganiseerd. We participeren al een paar jaar in het netwerk033groenekerken in Amersfoort.

Commitment

– Verduurzaming gebouw/vermindering energiegebruik
– Regenwateropvang/infiltratie
– Duurzame (vegetarische) maaltijden
– lezingen t.b.v. informatievoorziening, gedragsverandering en verbinding tussen duurzaamheid en geloof/spiritualiteit/zingeving

Contact met Fonteinkerk – Amersfoort (PKN)

Adres:
Robert Kochstraat 4
3817 JM Amersfoort
stuur ons een mail