GROENE KERK

De Baai Etten-Leur

contact deze kerk

Wat deden we al?

Op 10 september 2014 is in opdracht van de Kerkenraad een projectgroep aangesteld om te onderzoeken hoe wij onze kerk verder kunnen verduurzamen. Op 18 februari 2015 heeft deze projectgroep een rapport uitgebracht met de titel ‘Op weg naar een groene kerk’. Deze projectgroep heeft op hoofdpunten geïnventariseerd wat tot nu toe is gerealiseerd en wat nog gerealiseerd kan worden.

We bleken al het volgende te doen:

 

Bewust inkopen

 • inkopen van fairtrade koffie en bij vervanging energie zuinigere apparaten kopen
 • afvalscheiding: gft, glas, papier, plastic en overig afval wordt separaat aangeboden. Grog vuil, elektronica en milieubelastend materiaal wordt naar de milieustraat gebracht.

Energie

 • verwarmingsketel is zuiniger geprogrammeerd
 • het kerkgebouw is verdeeld in verwarmingssectoren
 • het kerkgebouw is voorzien van dubbel glas
 • grote muurvlakken van het kerkgebouw zijn geïsoleerd
 • de toiletten zijn voorzien van bewegingsmelders
 • bij vervanging worden de ruimtes voorzien van led-verlichting
 • er wordt gemeenschappelijk groen energie ingekocht via Greenchoice

Geld

 • bijna de helft van het vermogen van de diaconie is ideëel belegd

Overige activiteiten

 • organiseren van een 2e hands markt

2015: Een projectgroep, ingesteld door de Kerkenraad, heeft een actieplan opgesteld op basis van het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd. De eerste concrete actie is het houden van een themaweek ‘Duurzaamheid’, die begint op 4 oktober 2015 en eindigt op zondag 11 oktober 2015. Het programma ziet u hier.

Verder wordt gewerkt aan het uitbreiden van Fairtrade producten en wordt onderzocht of verwarmingsbuizen in het plafond kunnen worden geïsoleerd.

Dit plan werd begin 2016 geëvalueerd, tegelijk werden toen nieuw activiteiten voorgesteld voor 2016. De evaluatie en de planning voor 2016 werd door de werkgroep duurzaamheid aangeboden aan het moderamen van de kerk. Het document vindt u hier.

 

Kort samengevat, planden we voor 2016 het volgende:

 • De verschillende taak- en werkgroepen binnen de kerk worden elk verzocht een duurzame activiteit uit te voeren
 • Samen met Duursaam Etten-Leur wordt er een energiescan in het gebouw uitgevoerd
 • De werkgroep duurzaamheid zal periodiek een kleine impuls geven aan het denken over duurzaamheid in de gemeente (bijvoorbeeld tijdens bepaalde feest- en themadagen en door publicaties in het kerkblad)
 • We zullen bekijken hoe we minder papier kunnen gebruiken en hoe we ‘gewoon’ papier kunnen vervangen door FSC-papier (al dan niet gerecycled).
 • We willen een gespreksgroep over duurzaam leven starten. We denken erover om het spel ‘duurzaamheid en talenten’ te gaan gebruiken als hulpmiddel in deze gespreksgroep.

 

Wat gaan we doen?

De werkgroep duurzaamheid is voornemens de onderstaande acties in het komende jaar te ondernemen.

 

Het doen van een drietal vooronderzoeken.

 1. Een vooronderzoek naar de mogelijkheid tot het verder uitbreiden van het aantal fairtrade producten binnen de Baai.
 1. Een vooronderzoek om te komen tot een visie hoe binnen een groene kerk de financiële middelen duurzaam kunnen worden belegd.
 1. Een vooronderzoek naar de mogelijkheid om de schoonmaakmiddelen, die in de Baai worden gebruikt te vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven.

Periodieke speldenprikken.

Om het thema duurzaamheid onder de voortdurende aandacht van de gemeente te houden, willen we als werkgroep periodiek een kleine activiteit (“speldenprik”) uitvoeren. Dit kan bv door aan te sluiten bij het seizoen, bepaalde feest- of themadagen en in de Kerkklok geregeld aandacht besteden aan een item inzake duurzaamheid.

 

Een tweetal speldenprikken ligt alvast.

Dit zijn:

 1. het deelnemen van de werkgroep duurzaamheid aan de “Wijdienst” die op 22 januari 2017 zal worden gehouden en waarbij een groene Bijbel, via Ellen, aan onze Protestantse Gemeente zal worden overhandigd en de “groene kerkenvlag” zal worden gehesen.
 2. het op de dankdag voor gewas en arbeid op woensdag 1 november 2017 houden van de jaarlijkse thema-avond.

 

Verder denkt de werkgroep nog na over het volgende:

– huisvuil, wat gebeurt daar verder mee? Eventueel bezoek aan milieustraat.

– duurzaamheidswandeling.

– organiseren van een prijsvraag m.b.t. duurzaamheid.

Het voornemen is om voor de organisatie van deze laatste 3 items contact te leggen met Marianne Nobel, beleidsambtenaar duurzaamheid van de gemeente.

 

Het meehelpen met het opruimen van zwerfafval in de wijk de Baai.

De werkgroep duurzaamheid wil contact zoeken met de wijkvereniging de Baai om er achter te komen of ze in 2017 weer van plan zijn om een actie op touw te zetten voor het opruimen van zwerfvuil in de wijk de Baai. Indien dit zo is dan willen we hierbij aanhaken door menskracht te leveren.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Wat deden we al?

Op 10 september 2014 is in opdracht van de Kerkenraad een projectgroep aangesteld om te onderzoeken hoe wij onze kerk verder kunnen verduurzamen. Op 18 februari 2015 heeft deze projectgroep een rapport uitgebracht met de titel ‘Op weg naar een groene kerk’. Deze projectgroep heeft op hoofdpunten geïnventariseerd wat tot nu toe is gerealiseerd en wat nog gerealiseerd kan worden.

Bewust inkopen

 • inkopen van fairtrade koffie en bij vervanging energie zuinigere apparaten kopen
 • afvalscheiding: gft, glas, papier, plastic en overig afval wordt separaat aangeboden. Grog vuil, elektronica en milieubelastend materiaal wordt naar de milieustraat gebracht.

Energie

 • verwarmingsketel is zuiniger geprogrammeerd
 • het kerkgebouw is verdeeld in verwarmingssectoren
 • het kerkgebouw is voorzien van dubbel glas
 • grote muurvlakken van het kerkgebouw zijn geïsoleerd
 • de toiletten zijn voorzien van bewegingsmelders
 • bij vervanging worden de ruimtes voorzien van led-verlichting
 • er wordt gemeenschappelijk groen energie ingekocht via Greenchoice

Geld

 • bijna de helft van het vermogen van de diaconie is ideëel belegd

Overige activiteiten

 • organiseren van een 2e hands markt

2015: Een projectgroep, ingesteld door de Kerkenraad, heeft een actieplan opgesteld op basis van het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd. De eerste concrete actie is het houden van een themaweek ‘Duurzaamheid’, die begint op 4 oktober 2015 en eindigt op zondag 11 oktober 2015. Het programma ziet u hier.

Verder wordt gewerkt aan het uitbreiden van Fairtrade producten en wordt onderzocht of verwarmingsbuizen in het plafond kunnen worden geïsoleerd.

Dit plan werd begin 2016 geëvalueerd, tegelijk werden toen nieuw activiteiten voorgesteld voor 2016. De evaluatie en de planning voor 2016 werd door de werkgroep duurzaamheid aangeboden aan het moderamen van de kerk. Het document vindt u hier.

Kort samengevat, planden we voor 2016 het volgende:

 • De verschillende taak- en werkgroepen binnen de kerk worden elk verzocht een duurzame activiteit uit te voeren
 • Samen met Duursaam Etten-Leur wordt er een energiescan in het gebouw uitgevoerd
 • De werkgroep duurzaamheid zal periodiek een kleine impuls geven aan het denken over duurzaamheid in de gemeente (bijvoorbeeld tijdens bepaalde feest- en themadagen en door publicaties in het kerkblad)
 • We zullen bekijken hoe we minder papier kunnen gebruiken en hoe we ‘gewoon’ papier kunnen vervangen door FSC-papier (al dan niet gerecycled).
 • We willen een gespreksgroep over duurzaam leven starten. We denken erover om het spel ‘duurzaamheid en talenten’ te gaan gebruiken als hulpmiddel in deze gespreksgroep.

 

Wat gaan we doen?

De werkgroep duurzaamheid is voornemens de onderstaande acties in het komende jaar te ondernemen.

 

Het doen van een drietal vooronderzoeken.

 1. Een vooronderzoek naar de mogelijkheid tot het verder uitbreiden van het aantal fairtrade producten binnen de Baai.
 1. Een vooronderzoek om te komen tot een visie hoe binnen een groene kerk de financiële middelen duurzaam kunnen worden belegd.
 1. Een vooronderzoek naar de mogelijkheid om de schoonmaakmiddelen, die in de Baai worden gebruikt te vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven.

Periodieke speldenprikken.

Om het thema duurzaamheid onder de voortdurende aandacht van de gemeente te houden, willen we als werkgroep periodiek een kleine activiteit (“speldenprik”) uitvoeren. Dit kan bv door aan te sluiten bij het seizoen, bepaalde feest- of themadagen en in de Kerkklok geregeld aandacht besteden aan een item inzake duurzaamheid.

 

Een tweetal speldenprikken ligt alvast.

Dit zijn:

 1. het deelnemen van de werkgroep duurzaamheid aan de “Wijdienst” die op 22 januari 2017 zal worden gehouden en waarbij een groene Bijbel, via Ellen, aan onze Protestantse Gemeente zal worden overhandigd en de “groene kerkenvlag” zal worden gehesen.
 2. het op de dankdag voor gewas en arbeid op woensdag 1 november 2017 houden van de jaarlijkse thema-avond.

 

Verder denkt de werkgroep nog na over het volgende:

– huisvuil, wat gebeurt daar verder mee? Eventueel bezoek aan milieustraat.

– duurzaamheidswandeling.

– organiseren van een prijsvraag m.b.t. duurzaamheid.

Het voornemen is om voor de organisatie van deze laatste 3 items contact te leggen met Marianne Nobel, beleidsambtenaar duurzaamheid van de gemeente.

 

Het meehelpen met het opruimen van zwerfafval in de wijk de Baai.

De werkgroep duurzaamheid wil contact zoeken met de wijkvereniging de Baai om er achter te komen of ze in 2017 weer van plan zijn om een actie op touw te zetten voor het opruimen van zwerfvuil in de wijk de Baai. Indien dit zo is dan willen we hierbij aanhaken door menskracht te leveren.

Commitment

Kort samengevat, planden we voor 2016 het volgende:

 • De verschillende taak- en werkgroepen binnen de kerk worden elk verzocht een duurzame activiteit uit te voeren
 • Samen met Duursaam Etten-Leur wordt er een energiescan in het gebouw uitgevoerd
 • De werkgroep duurzaamheid zal periodiek een kleine impuls geven aan het denken over duurzaamheid in de gemeente (bijvoorbeeld tijdens bepaalde feest- en themadagen en door publicaties in het kerkblad)
 • We zullen bekijken hoe we minder papier kunnen gebruiken en hoe we ‘gewoon’ papier kunnen vervangen door FSC-papier (al dan niet gerecycled).
 • We willen een gespreksgroep over duurzaam leven starten. We denken erover om het spel ‘duurzaamheid en talenten’ te gaan gebruiken als hulpmiddel in deze gespreksgroep.

 

Wat gaan we doen?

De werkgroep duurzaamheid is voornemens de onderstaande acties in het komende jaar te ondernemen.

 

Het doen van een drietal vooronderzoeken.

 1. Een vooronderzoek naar de mogelijkheid tot het verder uitbreiden van het aantal fairtrade producten binnen de Baai.
 1. Een vooronderzoek om te komen tot een visie hoe binnen een groene kerk de financiële middelen duurzaam kunnen worden belegd.
 1. Een vooronderzoek naar de mogelijkheid om de schoonmaakmiddelen, die in de Baai worden gebruikt te vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven.

Periodieke speldenprikken.

Om het thema duurzaamheid onder de voortdurende aandacht van de gemeente te houden, willen we als werkgroep periodiek een kleine activiteit (“speldenprik”) uitvoeren. Dit kan bv door aan te sluiten bij het seizoen, bepaalde feest- of themadagen en in de Kerkklok geregeld aandacht besteden aan een item inzake duurzaamheid.

 

Dit zijn:

 1. het deelnemen van de werkgroep duurzaamheid aan de “Wijdienst” die op 22 januari 2017 zal worden gehouden en waarbij een groene Bijbel, via Ellen, aan onze Protestantse Gemeente zal worden overhandigd en de “groene kerkenvlag” zal worden gehesen.
 2. het op de dankdag voor gewas en arbeid op woensdag 1 november 2017 houden van de jaarlijkse thema-avond.

 

Verder denkt de werkgroep nog na over het volgende:

– huisvuil, wat gebeurt daar verder mee? Eventueel bezoek aan milieustraat.

– duurzaamheidswandeling.

– organiseren van een prijsvraag m.b.t. duurzaamheid.

Het voornemen is om voor de organisatie van deze laatste 3 items contact te leggen met Marianne Nobel, beleidsambtenaar duurzaamheid van de gemeente.

 

Het meehelpen met het opruimen van zwerfafval in de wijk de Baai.

De werkgroep duurzaamheid wil contact zoeken met de wijkvereniging de Baai om er achter te komen of ze in 2017 weer van plan zijn om een actie op touw te zetten voor het opruimen van zwerfvuil in de wijk de Baai. Indien dit zo is dan willen we hierbij aanhaken door menskracht te leveren.

Contact met De Baai Etten-Leur

Adres:
Postbus 46,
4870 AA
Etten-Leur
http://www.protestantsettenleur.nl
stuur ons een mail