GROENE KERK

Protestantse Gemeente Enschede

contact deze kerk

‘Ontmoeting’ betekent: Jij en ik zijn anders. Maar ‘Ontmoeting’ betekent ook dat wij als Gods mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Mensen horen bij elkaar. Kerk en Stad horen bij elkaar. God en mens horen bij elkaar. En hier, in deze heilige ruimte, ontmoeten we elkaar in alle mogelijke relaties: mensen ontmoeten elkaar, kerk en stad ontmoeten elkaar en God en mensen ontmoeten elkaar.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • In de zomer van 2014 zijn er met de verschillende raden en commissies gesprekken gevoerd om per aandachtspunt in kaart te brengen wat er al duurzaam gedaan werd en wat er nog kon verbeteren. Dit wordt gezien als een nulmeting.
  • De Ontmoetingskerk is de hoofdlocatie van de Protestantse Gemeente in Enschede. De kerk is grondig verbouwd en energiezuinig gemaakt.
  • We hebben een milieustraat gemaakt voor batterijen, mobieltjes, brillen, etcetera.

Commitment

  • Voor de lange termijn werken we ernaartoe dat duurzaamheid verankerd wordt in de beleidsplannen van de verschillende kerkelijke commissies. Op die manier wordt er bij het maken van toekomstige keuzes steeds rekening mee gehouden.
  • Stapsgewijs integreren we het thema duurzaamheid in beleid en activiteiten van de kerk. We willen het Fairtrade-label behalen.
  • We blijven doorgaan met inzamelingsactie voor de voedselbank in de lijdens- en adventstijd. Ook organiseren we maandelijks meditatiewandelingen in het buitengebied.

 

Contact met Protestantse Gemeente Enschede

Adres:
Dr. Johan Wagenaarstraat 6
7541 XK Enschede
Nederland
stuur ons een mail