GROENE KERK

NGK Enschede

contact deze kerk

De Nederlands Gereformeerde Kerk in Enschede is een actieve gemeente met circa 800 leden (waarvan circa 300 doopleden). Onze leden komen uit heel Enschede en daarbuiten. In onze gemeente staat de Bijbel centraal. Als gemeenschap willen we groeien in onze relatie met God, met elkaar en met de wereld. Het thema duurzaamheid, zorg voor elkaar en de schepping, sluit hier direct bij aan.
We komen samen tijdens kerkdiensten, wijkbijeenkomsten en andere leerzame en gezellige activiteiten. Veel van deze activiteiten vinden plaats in ons eigen kerkgebouw: de Lasonderkerk.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

In 2015 zijn we in onze gemeente een tweejarig duurzaamheidsproject gestart. In het kader van dit project zijn de volgende activiteiten ondernomen:

 • De zes aspecten van een groene kerk hebben we verder uitgewerkt om te inventariseren wat er werd gedaan en nog meer zou kunnen worden gedaan. De duurzaamheidscommissie is hiervoor in gesprek met alle relevante commissies en groepen.
 • We hebben vrijwel iedere drie weken een “wist-u-datje” over duurzaamheid geplaatst in ons kerkblad. Ook hebben we regelmatig berichten over duurzaamheid op de Facebook pagina van de NGK Enschede gezet.
 • We hebben in oktober 2016 en 2017 tijdens en rondom een dienst stil gestaan bij duurzaamheid en een duurzame leefstijl. In 2017 hebben we gebruik gemaakt van materialen die aangereikt worden door Micha Nederland en o.a. een omgekeerde collecte gehouden.
 • We hebben we een aantal inspirerende activiteiten georganiseerd: een verwonderwandeling (met: A Rocha Enschede), een filmavond (film: Before the flood, speciaal ook voor de jeugd), een leerhuisavond (thema: Elkaar te groen af zijn: waarom en hoe) en een workshop vegetarisch koken.
 • We hebben onderzocht of we konden overstappen naar een duurzame bank. Dit bleek niet haalbaar.

Commitment

Nu ons duurzaamheidsproject is afgelopen richten we ons op de verdere inbedding van “groene kerk” in bestaande commissies en structuren.

 • We benoemen een centraal coördinatie- en aanspreekpunt voor duurzaamheid die onze voortgang monitort, gemeenteleden en commissieleden activeert en informatie over onze gemeente als groene kerk up-to-date houdt. Deze contactpersoon wordt lid van onze Raad Algemene Zaken.
 • We organiseren jaarlijks een duurzaamheidszondag. Op deze zondag wordt er verslag uitgebracht aan de gemeente over onze groene activiteiten.
 • We gaan digitaal collecteren via een app.
 • Binnen verschillende organen (diaconie, commissie van beheer, commissie gemeenteopbouw) wordt een contactpersoon benoemd voor duurzaamheid.
 • We gaan onderzoeken of we met onze kerktuin kunnen bijdragen aan het initiatief Enschede Bloeit op.
 • We proberen duurzaamheid een plek te geven in de activiteiten voor kinderen en jeugd.

Contact met NGK Enschede

Adres:
Lasondersingel 102
7514 BV
Enschede
stuur ons een mail