Enschede
NGK Enschede

Wie zijn wij

De Nederlands Gereformeerde Kerk in Enschede is een actieve gemeente met circa 800 leden (waarvan circa 300 doopleden). Onze leden komen uit heel Enschede en daarbuiten. In onze gemeente staat de Bijbel centraal. Als gemeenschap willen we groeien in onze relatie met God, met elkaar en met de wereld. Het thema duurzaamheid, zorg voor elkaar en de schepping, sluit hier direct bij aan.
We komen samen tijdens kerkdiensten, wijkbijeenkomsten en andere leerzame en gezellige activiteiten. Veel van deze activiteiten vinden plaats in ons eigen kerkgebouw: de Lasonderkerk. Ons gebouw is een rijksmonument uit 1927 met prachtige glas-in-lood ramen. In 2008 is de kerk uitgebreid met moderne facilitaire voorzieningen en nieuwe (goed geïsoleerde) ruimten voor activiteiten. Ons kerkgebouw is regelmatig open voor publiek (in de periode april tot en met september iedere 1e zaterdag van de maand en tijdens open monumentenweekend).
Als gemeente werken we nauw samen met de andere christelijk gereformeerde en gereformeerd vrijgemaakte kerken en de Bethelkerk (een bijzondere wijkgemeente van de PKN) in Enschede. We onderhouden contacten met de International Christian Fellowship, de vier christelijke studentenverenigingen en de andere christelijke kerken in Enschede. We zijn actief betrokken bij Xie, een samenwerkingsverband van Enschedese kerken die Christus willen laten zien in de stad. Met de enige andere groene kerk in Enschede, de Ontmoetingskerk (PKN), en A Rocha Enschede hebben we contact gehad over duurzaamheid. Binnen onze gemeente is aandacht voor het werk van A Rocha (christenen met hart voor de schepping) en wordt er vrijwel ieder jaar aandacht besteed aan de Michazondag. Als gemeente geven we financiële ondersteuning aan een familie in Rwanda en twee weeskinderen in Oeganda en aan organisaties zoals Broederschap in Nood.
Sinds 2014 leeft er een concrete wens binnen onze gemeente om structurele aandacht te besteden aan duurzaamheid.

 

Wat we al doen

In september 2015 is onze gemeente, op verzoek van de Raad Algemene Zaken (RAZ), een duurzaamheidsproject gestart. Bij dit project zijn vier gemeenteleden actief betrokken. In overleg met de RAZ heeft de commissie het volgende projectdoel geformuleerd: “Gemeenteleden en groepen (zoals kerkenraad, diaconie, commissies, jeugdgroepen, wijken en bijbelkringen) bewust maken van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling en hen activeren/uitdagen om aan de slag te gaan”. In haar 1e jaar heeft de commissie geïnventariseerd wat er binnen de gemeente al wordt gedaan op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor hebben we gesproken met allerlei groepen en commissies en een vragenlijst uitgezet onder gemeenteleden. Voor de inventarisatie hebben we de zes aspecten van een groene kerk als leidraad gebruikt. Sinds de start van ons project proberen we iedere drie weken een “wist-u-datje” over duurzaamheid te plaatsen in ons kerkblad. Ook plaatsen we regelmatig berichten op de Facebook pagina van de NGK Enschede. We hebben rondom onze eigen duurzaamheidszondag (dit was in 2016 op 16 oktober) een aantal activiteiten georganiseerd, waaronder een verwonderwandeling. Ons project is een succes wanneer we er als commissie in slagen om duurzaamheid ingebed en verankert te krijgen in de structuren en leden van onze kerkelijke gemeente. Om dit concreet vorm te geven is in overleg met de RAZ besloten om officieel een groene kerk worden.
Ons projectdoel en plan, een presentatie en verslag van ons 1e jaar en achtergrondinformatie kunt u vinden op onze website: https://ngkenschede.nl/actueel/duurzaamheidsproject.html. Ons project loopt in principe van september 2015 tot eind 2017.

 

Wat we nog gaan doen

In het afgelopen jaar hebben we met commissies afspraken gemaakt over hoe we als gemeente nog “groener” kunnen worden. Denk hierbij aan het vervangen van spaarlampen door LED lampen, overstappen naar een duurzame bank en het organiseren van een jaarlijkse duurzaamheidszondag. Als commissie monitoren we de voortgang van deze afspraken. Hiernaast blijven we “wist-u-datjes” plaatsen en organiseren we in de komende maanden verschillende activiteiten, zoals: een filmavond (film: Before the flood, speciaal ook voor de jeugd), een leerhuisavond (thema: Elkaar te groen af zijn: waarom en hoe) en een workshop vegetarisch koken. Ook zullen we opnieuw activiteiten organiseren rondom duurzaamheidszondag.

 

Werken aan:

Adres:

Lasondersingel 102
7514 BV
Enschede
https://ngkenschede.nl/actueel/duurzaamheidsproject.html

Terug naar overzicht Mail deze kerk

Is uw kerk al groen?

Zet uw kerk op de kaart

Kennismaken met de groenekerkenactie? Download ons startpakket

Download startpakket