GROENE KERK

NGK Enschede

contact deze kerk

In 2017 hebben we ons als Nederlands Gereformeerde Kerk in Enschede aangesloten bij het netwerk van groene kerken. Deze stap hebben we gezet nadat we hadden geïnventariseerd hoe “groen” we als kerkelijke gemeente waren. Uit onze op maat gemaakte “scan” (met 6 aspecten groene kerk als basis) bleek dat veel leden, commissies en groepen duurzaamheid een belangrijk onderwerp vonden. Tegelijkertijd bleken we als gemeente nog veel stappen te kunnen zetten. Reden genoeg om ons aan te melden als Groene Kerk.

De NGK Enschede is een actieve gemeente met circa 800 leden (waarvan circa 300 doopleden). Onze leden komen uit heel Enschede en daarbuiten. In onze gemeente staat de Bijbel centraal. We komen samen tijdens kerkdiensten, wijkbijeenkomsten en andere leerzame en gezellige activiteiten. Veel van deze activiteiten vinden plaats in ons eigen monumentale kerkgebouw: de Lasonderkerk.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

In 2015 zijn we in onze gemeente een tweejarig duurzaamheidsproject gestart. In het kader van dit project hebben we een aantal activiteiten ondernomen:

 • De zes aspecten van een groene kerk hebben we uitgewerkt om te inventariseren wat er werd gedaan en nog meer zou kunnen worden gedaan op het gebied van duurzaamheid. Onze duurzaamheidscommissie is hiervoor in gesprek met relevante commissies en groepen.
 • We hebben vrijwel iedere drie weken een “wist-u-datje” over duurzaamheid geplaatst in ons kerkblad. Ook hebben we regelmatig berichten over duurzaamheid op de Facebookpagina van de NGK Enschede gezet.
 • We hebben in oktober 2016 en 2017 tijdens en rondom een dienst stil gestaan bij duurzaamheid en een duurzame leefstijl. In 2017 hebben we gebruik gemaakt van materialen die aangereikt worden door Micha Nederland en o.a. een omgekeerde collecte gehouden.
 • We hebben een aantal inspirerende activiteiten georganiseerd: een verwonderwandeling (met: A Rocha Enschede), een filmavond (film: Before the flood, speciaal ook voor de jeugd), een leerhuisavond (thema: Elkaar te groen af zijn: waarom en hoe?) en een workshop vegetarisch koken.
 • We hebben onderzocht of we konden overstappen naar een duurzame bank. Dit bleek helaas niet haalbaar.
 • We ontdekten dat een duurzame en groene leefstijl een breed gedragen thema is in onze gemeente. We hebben ons daarom in 2017 aangesloten bij het netwerk van groene kerken en een coördinator “Groene Kerk” aangesteld.
 • Sinds oktober 2016 organiseren we ieder jaar een Michazondag. Op deze zondag staan stil bij recht, gerechtigheid en duurzaamheid. Ook geeft onze coördinator een
  terugkoppeling over wat we hebben gedaan en willen doen als groene kerk. Bij de organisatie van deze zondag maken we gebruik van materialen van de Michastichting
  (o.a. voor Bijbelklassen). Elementen die goed vallen in onze gemeente zijn ook het uitwisselen van praktische tips en een interactieve quiz (Kahoot) tijdens de dienst. In
  2020 hebben we ook een online Bijbelstudie gedaan over de kledingindustrie (ingekorte versie van de versie die de Michastichting had gemaakt) en een kledingreparatie-actie georganiseerd.
 • In 2020 hebben we met acht gemeenteleden een Michacursus gedaan. Dit was ontzettend waardevol en we hebben veel van elkaar geleerd. Ook zijn we met een aantal gemeenteleden in 2019 bij het Groen Geloven evenement in Zwolle geweest.
 • In 2020 hebben verschillende wijken acties gedaan voor stichting Present (o.a. spelletjes doen in een verzorgingstehuis).
 • Afgelopen jaren zijn praktische dingen gerealiseerd: spaarlampen zijn vervangen door ledlampen, afvalscheiding is beter op orde, wegwerp bekertjes bij het Avondmaal zijn
  gemaakt van gerecycled karton, we collecteren steeds meer digitaal.
 • Voor de jeugd hebben we onder andere een catechisatie avond georganiseerd waarbij verschillende artikelen uit “OneWorld” zijn besproken. Tijdens gemeentezondagen
  speelden we een keer een rollenspel over de energietransitie en een keer het spel “Klant is Koning”.
 • In 2019 hebben we tijdens ons startweekend insectenhotels gemaakt, zwerfafval opgeruimd in de buurt en samen vegetarisch gegeten.

Commitment

Sinds ons duurzaamheidsproject is afgelopen richten we ons op de verdere inbedding van “groene kerk” in bestaande commissies en structuren.

 • We hebben een centraal coördinatie- en aanspreekpunt voor duurzaamheid die onze voortgang monitort, gemeenteleden en commissieleden activeert en informatie over onze gemeente als groene kerk up-to-date houdt. 
 • Onze coördinator vraagt ieder jaar aan de diaconie, commissie van beheer en commissie gemeenteopbouw wat ze afgelopen jaar hebben gedaan en komend jaar willen doen op het gebied van duurzaamheid.
 • We organiseren jaarlijks een duurzaamheidszondag (bij voorkeur op of rond de Michazondag). Op deze zondag wordt er verslag uitgebracht aan de gemeente over onze groene activiteiten.
 • We organiseren ieder jaar minimaal één activiteit voor kinderen en jeugd over duurzaamheid.

Hiernaast willen in 2020-2021 ons richten op:

 • Onderzoeken of we onze kerktuin (nu vooral gras en bomen) een betere plek kunnen maken voor vogels, insecten en andere dieren.
 • Organiseren van een workshop “God in de Supermarkt” (als dit weer fysiek mogelijk is).
 • Organiseren van een terugkomavond voor de leden van de Michacursus 
 • Appgroep van de Michacursus openzetten voor andere gemeenteleden om duurzame  tips breder uit te wisselen.

Contact met NGK Enschede

Adres:
Lasondersingel 102
7514 BV
Enschede
stuur ons een mail