GROENE KERK

NGK Enschede

contact deze kerk

In 2017 hebben we ons als Nederlands Gereformeerde Kerk in Enschede aangesloten bij het netwerk van groene kerken. Deze stap hebben we gezet nadat we hadden geïnventariseerd hoe “groen” we als kerkelijke gemeente waren. Uit onze op maat gemaakte “scan” (met 6 aspecten groene kerk als basis) bleek dat veel leden, commissies en groepen duurzaamheid een belangrijk onderwerp vonden. Tegelijkertijd bleken we als gemeente nog veel stappen te kunnen zetten. Reden genoeg om ons aan te melden als Groene Kerk.

De NGK Enschede is een actieve gemeente met circa 800 leden (waarvan circa 300 doopleden). Onze leden komen uit heel Enschede en daarbuiten. In onze gemeente staat de Bijbel centraal. We komen samen tijdens kerkdiensten, wijkbijeenkomsten en andere leerzame en gezellige activiteiten. Veel van deze activiteiten vinden plaats in ons eigen monumentale kerkgebouw: de Lasonderkerk.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

In 2015 zijn we in onze gemeente een tweejarig duurzaamheidsproject gestart. In het kader van dit project zijn de volgende activiteiten ondernomen:

 • De zes aspecten van een groene kerk hebben we verder uitgewerkt om te inventariseren wat er werd gedaan en nog meer zou kunnen worden gedaan. De duurzaamheidscommissie is hiervoor in gesprek met alle relevante commissies en groepen.
 • We hebben vrijwel iedere drie weken een “wist-u-datje” over duurzaamheid geplaatst in ons kerkblad. Ook hebben we regelmatig berichten over duurzaamheid op de Facebook pagina van de NGK Enschede gezet.
 • We hebben in oktober 2016 en 2017 tijdens en rondom een dienst stil gestaan bij duurzaamheid en een duurzame leefstijl. In 2017 hebben we gebruik gemaakt van materialen die aangereikt worden door Micha Nederland en o.a. een omgekeerde collecte gehouden.
 • We hebben we een aantal inspirerende activiteiten georganiseerd: een verwonderwandeling (met: A Rocha Enschede), een filmavond (film: Before the flood, speciaal ook voor de jeugd), een leerhuisavond (thema: Elkaar te groen af zijn: waarom en hoe) en een workshop vegetarisch koken.
 • We hebben onderzocht of we konden overstappen naar een duurzame bank. Dit bleek niet haalbaar.

oktober 2019:

 • In 2015 en 2016 hebben we een duurzaamheidscommissie ingesteld. Sinds 2017 is deze commissie vervangen door een coördinator Groene Kerk.
 • De commissie heeft iedere drie weken een “wist-u-datje” over duurzaamheid geplaatst in ons kerkblad en suggesties gedeeld via Facebook.
 • De commissie heeft inspirerende activiteiten georganiseerd: een verwonderwandeling (met: A Rocha Enschede), een filmavond (film: Before the flood, speciaal ook voor de jeugd), een leerhuisavond (thema: Elkaar te groen af zijn: waarom en hoe) en een workshop vegetarisch koken.
 • Sinds oktober 2016 staan we iedere Michazondag stil bij recht, gerechtigheid en duurzaamheid. Hierbij maken we gebruik van materialen van de Michastichting (o.a. voor Bijbelklassen). Terugkerende elementen zijn: uitdelen van “duurzame tips” die betrekking hebben op het thema (zie “omgekeerde collecte Michastichting) en een interactieve quiz (Kahoot) tijdens het kindermoment.
 • Afgelopen jaren zijn praktische dingen gerealiseerd: spaarlampen zijn vervangen door ledlampen en afvalscheiding is beter op orde.
 • In 2018 en 2019 was duurzaamheid ingebed in verschillende activiteiten. Tijdens catechisatie hebben we nagedacht over over duurzaamheid aan de hand van artikelen uit “One World”. Tijdens gemeentezondag was er een workshop over duurzame kleding en een rollenspel over de energietransitie. Tijdens ons startweekend hebben we insectenhotels gemaakt, zwerfafval opgeruimd in de buurt en samen vegetarisch gegeten.
 • In 2019 deden vier gemeenteleden inspiratie op bij het Groen Geloven evenement in Zwolle.

Commitment

Nu ons duurzaamheidsproject is afgelopen richten we ons op de verdere inbedding van “groene kerk” in bestaande commissies en structuren.

 • We benoemen een centraal coördinatie- en aanspreekpunt voor duurzaamheid die onze voortgang monitort, gemeenteleden en commissieleden activeert en informatie over onze gemeente als groene kerk up-to-date houdt. Deze contactpersoon wordt lid van onze Raad Algemene Zaken.
 • We organiseren jaarlijks een duurzaamheidszondag. Op deze zondag wordt er verslag uitgebracht aan de gemeente over onze groene activiteiten.
 • We gaan digitaal collecteren via een app.
 • Binnen verschillende organen (diaconie, commissie van beheer, commissie gemeenteopbouw) wordt een contactpersoon benoemd voor duurzaamheid.
 • We gaan onderzoeken of we met onze kerktuin kunnen bijdragen aan het initiatief Enschede Bloeit op.
 • We proberen duurzaamheid een plek te geven in de activiteiten voor kinderen en jeugd.

oktober 2019:

 • November 2019 willen we een Michacursus starten.
 • November 2019 worden alle wijken in de wijkbijeenkomst aangemoedigd om voor of met elkaar vegetarisch te koken.
 • In 2019 en 2020 willen we samen met A Rocha en de Commissie van Beheer onderzoeken hoe we ons kerkgebouw en de kerktuin natuurvriendelijker kunnen maken.
 • In 2019 en 2020 willen we ons meer verdiepen in bijen en wat we hiervoor kunnen doen.
 • In 2020 willen we een “God in de Supermarkt workshop” organiseren voor onze eigen gemeente en kerkelijke gemeenten waarmee we vaak samen werken.
 • Ook in 2020 willen we op of rond de Michazondag weer stilstaan bij recht en gerechtigheid en de stappen die we hebben gezet als groene kerk.

Contact met NGK Enschede

Adres:
Lasondersingel 102
7514 BV
Enschede
stuur ons een mail