GROENE KERK

Protestantse gemeente Elst (Gld)

contact deze kerk

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Wat deden we al

De diaconie van de Protestantse Gemeente in Elst (Gld) is al een paar jaar bezig om duurzaamheid in onze kerk een invulling te geven. Sinds 2014 wordt duurzaamheid dan ook door de kerkenraad als een belangrijk thema gezien.

Al in de bouw van ‘de Ruimte’ het spiritueel kerkelijk centrum is rekening gehouden met duurzaamheid en is materiaal hergebruikt. Er zijn HR glas, een luchtventilatie systeem, bewegingssensoren, enz.

  • Geloof en inspiratie

Er wordt veel aandacht aan inspiratie besteed. Elke werkdag is er een morgen- en avondgebed, en er zijn verschillende soorten diensten. Er is een jaarprogramma ‘leren en inspireren’ met  op de agenda onder andere stiltewandelingen, christelijke meditatie, ‘In je kracht komen’, enz. In april 2015 is de maand van de spiritualiteit ingevuld met een groot aanbod van activiteiten. Alle activiteiten zijn in een zelf samengestelde huis-aan-huis-krant gedistribueerd. Er is een oecumenisch veertigdagentijd-boekje uitgegeven met bijdragen van gemeenteleden en verwante organisaties uit de regio.

  • Schepping, natuur en tuin

De aandacht voor duurzaamheid wordt ingebed in het besef dat we zorgvuldig om moeten gaan met Gods schepping, voor onszelf en voor komende generaties. Er wordt aandacht besteed aan het ervaren van natuur. Zo worden er stiltewandelingen en fietstochten georganiseerd.

Achter ‘De Ruimte’, ons centrum voor christelijke spiritualiteit naast de kerk,  is de Sint Maartenshof. Deze kloostertuin is  met zorg ontworpen voor ontmoeting, inkeer en wandeling en ingericht met bloemen die genoemd worden in de Bijbel, in de kleuren van het kerkelijk jaar. Ook is rekening gehouden met bloeiopvolging, geur, aantrekkelijkheid voor vlinders, bijen en vogels. Er zijn veel symbolen in het ontwerp opgenomen. Bankjes, plantenbakken en terras zijn van gerecycled materiaal. De klinkers komen van het oude parkeerterrein en zijn hergebruikt. Centraal staat het oude doopvont uit de kerk, waaronder de herdenkingsstenen uit de stiltekapel een plekje hebben gevonden. De plek staat symbool voor leven en dood, begin en eind vlak bij elkaar.

  • Energie en klimaat

In 2012 is ‘De Ruimte’ in gebruik genomen. Hier hebben de predikanten hun eigen kamer en bevinden zich het kerkelijk bureau en het archief. Er vinden veel bijeenkomsten plaats, waaronder gezamenlijk eten (2 keer per maand), stamtafel actueel (elke vrijdag), morgen- en avondgebed en nog veel meer.

Het gebouw heeft veel duurzame aspecten: sedum-dak met zonnepanelen, tijdgeschakelde radiatorkranen per ruimte, kranen gaan automatisch uit, bewegingsmelders bij lampen (voornamelijk LED- en spaarlampen), gescheiden inzamelen van glas, papier, plastic. Er wordt gewerkt aan gescheiden inzamelen van GFT-afval. We gebruiken groen gas en groene elektriciteit.

In oktober 2015 hebben we de kerkverlichting aangepast. We schakelden over op LEDlampen in de kroonluchters van de kerkzaal. Hiermee ging het verbruik in een keer terug van 4800 Watt naar 420 Watt.

 

 

  • Bewust inkopen

De kookploeg (2 keer per maand wordt gezamenlijk gegeten) werkt zo mogelijk met regionale producten. Er worden losse suiker en melk gebruikt.

  • Beleid en aanpak

Er is een werkgroep ‘duurZSaam kerkzijn’ die nog veel onderwerpen verder wil uitwerken.

Op zondag 17 april 2016 bracht dominee Robert Goyek van de Lutherse kerk in Kameroen een bezoek aan de Protestantse Gemeente in Elst. Hij ontving uit handen van (thema)diaken duurzaamheid Bert Wolters twee WakaWaka’s Power+ (een oplader en (zak)lamp op zonne-energie).

Op 12 februari 2017 hebben we voor het eerst warmetruienzondag gevierd; een vrolijke dienst waarbij ook het kerkkoor en de predikant een trui droegen. We hebben een avond gehouden over duurzame kleding. Ook hebben we duurzaam kopieerpapier aangeschaft. We hebben een inspiratieboek gemaakt waarin gemeenteleden kunnen vertellen wat duurzaamheid voor hèn betekent. Dit boek rouleert.

Verder is er bij het beheer van onze gelden en goederen veel aandacht voor duurzaamheid. Het aanpakken van de verwarming is opgeschort in afwachting van een brede discussie over het bredere gebruik van ons kerkgebouw. De (thema)diaken duurzaamheid is hier bij betrokken. Ook bij eventuele herinrichting zal duurzaamheid een grote rol spelen. In de tuin is een compostvat geïnstalleerd. We hebben een workshop gehouden over duurzaamheid bij de kerk van West Maas en Waal en gaan daar in 2019 een vervolg aan geven. Ook hebben we in 2018 een bijeenkomst gehouden over circulaire economie en kijken hoe we daar een vervolg aan kunnen geven.

Elke maand verschijnt een column met duurzaamheidstip in het kerkblad. Deze column verschijnt ook in aangepaste vorm in het kerkblad van West Maas en Waal.

We hebben meegedaan met de actie noodklokken voor het klimaat van Greenpeace.

 

Commitment

Wat gaan we doen

  • Bij gebleken behoefte binnen de doelgroep van de diaconie: Aanschaffen 2 elektrische fietsen + aanleg oplaadpunt.
  • Mogelijkheden onderzoeken voor energiezuinigere verwarming. Ons kerkgebouw is een monument, gebouwd op de plek waar eerst twee Romeinse tempels hebben gestaan. De resten van deze tempels zijn nog te bezichtigen in het tempelmuseum. We kijken hoe we kosten voor energie omlaag kunnen brengen (heel gerichte verwarming i.p.v. gebouwverwarming).
  • Zoveel mogelijk duurzame producten te gebruiken, waaronder Fairtrade producten.
  • GFT-afval scheiden.

Contact met Protestantse gemeente Elst (Gld)

Adres:
Grote Kerk
Grote Molenstraat 2
6661 DJ Elst

De Ruimte (spiritueel kerkelijk centrum)
St. Maartenstraat 32b
6661 DA Elst

http://www.pg-elst-info.nl/
stuur ons een mail