GROENE KERK

De Protestantse Gemeente Eibergen – Rekken

contact deze kerk

De protestantse gemeente Eibergen-Rekken omvat zowel Eibergen als Rekken. In Eibergen staat de ‘Oude Mattheüs’ kerk en in Rekken staat de Antonius kerk.

Onze geloofsgemeenschap is ‘van nature’ al nauw verbonden met de omgeving. Er worden meerdere keren per jaar diensten in de open lucht georganiseerd (Hemelvaartsdag en zomers). Met veel enthousiasme vieren we de dankdag voor het gewas.

Onze gemeente steunt in Brazilië een organisatie van inheemse bevolkingsgroepen (COMIN). Deze organisatie houdt zich bezig met het op gang brengen van een dialoog tussen inheemsen en niet-inheemsen, gezondheidszorg, onderwijs en het verdedigen van de landrechten van de inheemse bevolking.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • We zijn een gemeente in een landelijke omgeving; er is een sterke band met die omgeving
 • Hiernaast gebruiken we zoveel mogelijk Fairtrade producten
 • Onze gemeenteleden steunen de voedselbank
 • De Diaconie is onlangs op Fairtrade avondmaalswijn overgestapt
 • In sociale zin staan we voor openheid en respect van andersgelovigen en voor mensen in nood (we bezochten de moskee en we geven hulp aan vluchtelingen)
 • Op het kerkelijk centrum “de Huve” zijn zonnepanelen aangebracht. Belangstellenden konden een aandeel nemen in deze zonnepanelen.
 • In de Huve (Eibergen) staat een weggeefkast voor boeken en in de Hof (Rekken) staat een weggeefkast voor allerlei artikelen.
 • We zamelen houdbare producten in voor de voedselbank en geven kleding een tweede kans door kleding in te zamelen voor de kledingbank.

Commitment

 • Maandelijks informeren van de gemeenteleden (via het kerkblad) over de manier waarop we onze zorg voor de schepping uitvoeren, geven van praktische tips en gemeenteleden uitnodigen mee te denken en mee te doen
 • Energiezuinige verlichting aanbrengen
 • Samen met het college van kerkrentmeesters bekijken of er op energieverbruik bespaard kan worden
 • De mogelijkheid bieden om op 19 mei mee te doen met een excursie met als doel te leren (en te zien) over permacultuur. Zie info hier (scroll helemaal naar beneden in het document)

Contact met De Protestantse Gemeente Eibergen – Rekken

Adres:
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD Eibergen

De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL Rekken
stuur ons een mail