GROENE KERK

Benedictijnse St.-Adelbertabdij Egmond-Binnen

contact deze kerk

De Sint-Adelbertabdij is een rooms-katholieke leefgemeenschap van mannen, jong van geest, die het evangelische ideaal van Gods koninkrijk -de heerschappij van Gods liefde- in hun leven zoeken te realiseren. Zij betrachten dit in een leven van broederlijke liefde, een leven dat gericht is op gebed en onderlinge dienstbaarheid. Als monniken staan wij dagelijks vele malen in de kerk en bidden wij de psalmen. God wordt geloofd om de gave van zijn schepping, die ons als een wonder in handen is gelegd.

Wij mensen zijn allemaal geroepen om eucharistische en ascetische mensen te zijn. Een eucharistisch mens is een dankbaar mens, want dat betekent dat Griekse woord. Dankbaar dat hem het leven gegeven is en dat hij ervan genieten mag. Heel die wonderlijke schepping is ons toevertrouwd. Maar ook een ascetisch mens, een mens die de maat kent, die niet leeft ten koste van moeder aarde, maar zichzelf grenzen stelt omwille van het grote geheel. Anders gezegd, wij mogen elke dag danken en delen. In het Hebreeuws  is er een verband tussen de mens en de aarde waaruit hij is genomen. De wortelstam van beide woorden is gelijk. Dat is geen toeval. Daarin spiegelt zich een diep besef van afhankelijkheid af. Wij mensen kunnen niet zonder de aarde, dat is onze voedingsbodem. Niet alleen in het Hebreeuws  is er een nauw verband tussen mens en aarde, ook het Latijn heeft er weet van. De woorden homo, humus, humilitas (mens, humaniteit en nederigheid) hebben alle dezelfde wortels die ‘laag bij de grond’ betekent. De mens is uit de aarde genomen, hij leeft van de aarde. Het is vermoedelijk niet teveel gezegd dat aan de kwaliteit van de humus de kwaliteit van ons menselijk bestaan valt af te lezen. Onder humaniteit verstaan wij dan ook een gewetensvolle en menswaardige omgang met het leven in heel zijn veelvormigheid.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Geloof, liturgie en inspiratie

 • Elke dag staan we vijf maal daags stil bij de Woorden uit de Schrift
 • We passen  het bloemwerk aan bij de tijd van het (liturgisch) jaar
 • Regelmatig kunnen belangstellenden deelnemen aan zogenaamde stiltewandelingen

Schepping en natuur

 • Een ecologische groentetuin
 • Vele decennia lang heeft onze ‘vlindermonnik, Frans Melkert ’ met passie een prachtige vlindertuin beheerd en verzorgd
 • Het project Levende Aarde is nu in uitvoering, waarbij we enerzijds aansluiten bij de  zorg voor de aarde en anderzijds speciale aandacht willen geven aan alle gewassen en bloemen die eetbaar zijn
 • In 2013 begonnen we met de aanleg van een kruidentuin
 • De monnikentuin wordt meer en meer een natuurrijke tuin
 • Ook zijn er drie wandelingen (Monnikenpad) en een fietsroute waarin spiritualiteit, beleving en informatie met elkaar verbonden worden

Energie en klimaat

 • We doen er alles aan om ook het gebouw bij de tijd te brengen wat betreft energie en klimaat
 • Op het complex van de Benedictushof liggen inmiddels 400 zonnepanelen
 • We hebben dubbele ramen
 • In de nieuwbouw ligt energiezuiniger vloerverwarming en er zijn bewegingsmelders voor licht

Bewust inkopen

 • We hebben nog het voorrecht zelf te kunnen koken. De inkopen worden in de regio gedaan en er wordt zoveel mogelijk met de seizoenen mee gekookt. Vlees komt in beperkt mate op tafel. Er is aandacht voor biologische producten en evenzeer voor Fairtrade.

Beleid en aanpak

 • We zijn voortdurend bezig nieuwe milieuvriendelijke ontwikkelingen te volgen en te beoordelen of die voor ons geschikt, bruikbaar en financieel haalbaar zijn

Commitment

 • Het komende jaar willen we op de Benedictushof verdieping aanbieden rond de zorg voor de aarde en met name de bodem. In het project ‘De levende aarde’ organiseren we in de Benedictushof cursussen voor jong en oud om met nieuwe ogen naar de aarde en al wat er leeft te kijken en er ook met zorg mee om te gaan.
 • Onze aandacht in de tuin gaat primair uit naar de zorg voor de bodem. Een gezonde bodem is de basis voor gezond voedsel
 • We organiseren samen met anderen in de regio enkele etappes van de klimaatloop
 • We hopen dat Benedictushof onder andere een trefpunt wordt van mensen die met elkaar de  ‘zaken van de zorg om de aarde’ bespreken en elkaar inspireren of laten inspireren. U kunt dit volgen via de site van de abdij

Contact met Benedictijnse St.-Adelbertabdij Egmond-Binnen

Adres:
Abdijlaan 26
1935 BH Egmond-Binnen

www.benedictushof.nl
stuur ons een mail