GROENE KERK

De Pelgrim Ede (NGK)

contact deze kerk

NGK De Pelgrim is voortgekomen uit de Nederlands Gereformeerde Kerk die samenkomt in de Proosdijkerk aan de Veenderweg in Ede. Omdat deze gemeente sterk groeide en de gemeente erg groot werd, ontstond de noodzaak om te splitsen. De nieuwe gemeente die hieruit is ontstaan is De Pelgrim. Op 7 april 2013 werd de eerste dienst gehouden in scholengemeenschap Het Streek aan de Bovenbuurtweg in Ede en sinds die tijd bouwen we met elkaar aan deze gemeente. Het proces om een ‘nieuwe’ gemeente op te starten is door velen enthousiast aangegrepen en daarin hebben we vanaf het begin ervaren dat we samen ‘onderweg’ zijn. Hieruit ontstond de naam ‘De Pelgrim’.

Een Pelgrim is ook onderweg uit liefde voor zijn God. Dat zijn wij. Het geeft  aan dat we geen statische gemeenschap willen zijn, maar in beweging. We zijn onderweg. En die weg mag best een beetje avontuurlijk zijn. Daarom willen we een ‘groene kerk’ zijn.

NGK De Pelgrim is sinds 2016 een ‘groene kerk’. Dit betekent dat we erkennen dat we verantwoordelijk willen omgaan met de overvloed waarin wij leven en dat we daarom blijvende stappen zetten om onze kerk te verduurzamen. Op deze manier willen we verder kijken dan onze kerkmuren en de consequenties van ons gebruik en verbruik onder ogen komen. We willen ons actief inzetten om roofbouw, destructie en uitbuiting te vermijden.

 

 

 

 

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • De kerkenraad onderschrijft onze aanmelding als groene kerk en bevestigt daarmee de belofte om stapsgewijs onze geloofsgemeenschap te ‘verduurzamen’.
 • We zetten daarom vooral in op bewustwordingsactiviteiten
 • Namens de gemeente is een werkgroep van vier leden opgericht om te komen met concrete voorstellen hiervoor
 • Tijdens diensten wordt regelmatig aandacht besteed aan sociale en ecologische gerechtigheid. Zoals Micha Zondag 2017 thema “De knop om” door Embert Messelink van A Rocha Nederland.

 

Commitment

  1. Geloof en inspiratie

  Jaarlijks organiseren we de Micha Zondag in oktober. Tijdens deze themadienst behandelen we een thema dat raakt aan sociaal of ecologisch onrecht. Dit is een moment waarop we elkaar extra aanmoedigen om goed te zorgen voor de schepping en voor onze naasten die te maken hebben met armoede, uitbuiting of onrecht. 

  1. Inkopen en verbruik

  – NGK De Pelgrim huurt een ruimte en heeft dus geen eigen kerkgebouw. Wel maken we bewust gebruik van gas, water en elektriciteit.

  – Tijdens avondmaalsdiensten zamelen we producten in voor de Voedselbank Ede.

  – Koffie, thee, suiker en de wijn voor het avondmaal is fairtrade en biologisch.

  – We proberen verspilling zo veel mogelijk te voorkomen door niet te veel boodschappen te doen.

  – Op onze app hebben we een weggeefhoek voor spullen.

  1. Aan de slag!

  – We nodigen kerkleden uit om een Micha Cursus te organiseren of te volgen, waarbij zij in kleine groepen nadenken over recht brengen in ons eigen leven. 

  – We moedigen gemeenteleden aan om zich aan te melden als schone held bij de gemeente Ede of als vrijwilliger bij A Rocha Ede.

  A Rocha Ede heeft als werkgebied het oude, fossiele beekdal van de Molenbeek op de zuid-Ginkel.

  Naast de natuurwerkdagen organiseert A Rocha Ede samen met A Rocha Bennekom excursies over zeer uiteenlopende onderwerpen die met de natuur te maken hebben.

  Voor informatie kunt u mailen met ede@arocha.org

  – We collecteren jaarlijks voor verschillende goede doelen die zich inzetten voor een schone en eerlijke wereld.

 

Contact met De Pelgrim Ede (NGK)

Adres:
Bezoekadres:
Scholengemeenschap Het Streek, Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede
Postadres:
Postbus 734, 6710 BS Ede
stuur ons een mail