GROENE KERK

De Pelgrim Ede

contact deze kerk

NGK De Pelgrim is voortgekomen uit de Nederlands Gereformeerde Kerk die samenkomt in de Proosdijkerk aan de Veenderweg in Ede. Omdat deze gemeente sterk groeide en de gemeente erg groot werd, ontstond de noodzaak om te splitsen. De nieuwe gemeente die hieruit is ontstaan is De Pelgrim. Op 7 april 2013 werd de eerste dienst gehouden in scholengemeenschap Het Streek aan de Bovenbuurtweg in Ede en sinds die tijd bouwen we met elkaar aan deze gemeente. Het proces om een ‘nieuwe’ gemeente op te starten is door velen enthousiast aangegrepen en daarin hebben we vanaf het begin ervaren dat we samen ‘onderweg’ zijn. Hieruit ontstond de naam ‘De Pelgrim’.

Een Pelgrim is ook onderweg uit liefde voor zijn God. Dat zijn wij. Het geeft  aan dat we geen statische gemeenschap willen zijn, maar in beweging. We zijn onderweg. En die weg mag best een beetje avontuurlijk zijn. Daarom willen we een ‘groene kerk’ zijn.

 

 

 

 

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • De kerkenraad onderschrijft onze aanmelding als groene kerk en bevestigt daarmee de belofte om stapsgewijs onze geloofsgemeenschap te ‘verduurzamen’.
  • We zetten daarom vooral in op bewustwordingsactiviteiten
  • Namens de gemeente is een werkgroep van vier leden opgericht om te komen met concrete voorstellen hiervoor
  • Tijdens diensten wordt regelmatig aandacht besteed aan sociale en ecologische gerechtigheid. Zoals Micha Zondag 2017 thema “De knop om” door Embert Messelink van A Rocha Nederland.

 

Commitment

  • We zullen op verschillende manieren de bewustwording t.a.v. sociale en ecologische gerechtigheid onder onze gemeenteleden, waaronder onze jongeren, stimuleren. Elke maand staat er nu een bewustwordingstip in onze Pelgrim nieuwsbrief.
  • Vier blogs over onze werkgroep Groene genade in Ideaz van Missie Nederland (2017) in vier verschillende thema’s. www.ngkdepelgrim.nl/wat-geloven-wij/groene-genade/
  • We zijn bewust bezig hoe we onze inkopen bewuster en verantwoord kunnen doen, o.a. fair-trade avondmaalswijn.
  • Seizoen 2017-2018 doen vijf kringen de Micha cursus.
  • Diverse ruilbeurzen 2017-2018 o.a. speelgoed.

 

Contact met De Pelgrim Ede

Adres:
Bezoekadres:
Scholengemeenschap Het Streek, Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede
Postadres:
Postbus 734, 6710 BS Ede
stuur ons een mail