GROENE KERK

Dominicuskerk- Nijmegen(RK)

contact deze kerk

De Effatagemeenschap kerkt in de Dominicuskerk Nijmegen en is één van de 7 locaties van de H.Stefanusparochie. In 2018 was Nijmegen greencapital van Nederland en sinds die tijd besteed onze locatie veel aandacht aan duurzaamheid. We hebben in 2019 een symposium georganiseerd en in ieder locatieblad is een artikel over duurzaamheid te vinden. Ook hebben we deelgenomen aan de het duurzaamheidsonderzoek van de Radbouduniversiteit. Alle verlichting is vervangen in ledverlichting en bij aanschaf van nieuwe zaken vragen we ons af hoe duurzaam mogelijk we dat kunnen doen en of de aanschaf überhaupt nodig is. Het bewust maken van het feit dat we als mens onderdeel van de gehele schepping zijn en verantwoord met die schepping moeten omgaan heeft een plek in onze liturgie.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

We doen aan afvalscheiding: plastic, papier, groenafval en restmateriaal.
Voorts wordt onze tuin door vrijwilligers uit de buurt duurzaam onderhouden.
De lampen zijn vervangen door led-verlichting. De verwarming in kerk en parochiecentrum staat een graad lager en proberen inkoop van zaken duurzaam te doen.
Ook sociale duurzaamheid heeft onze aandacht. Trouw aan contacten met onze Effataleden door bezoekjes en telefoontjes (coronatijd).

Commitment

Opnieuw gaan we bij de gemeente een aanvraag indienen om op ons kerkdak zonnepanelen te leggen. Het kerkgebouw is een monument en onze vorige aanvraag, twee jaar geleden, is daarom afgekeurd. Wel werd aangegeven dat de gemeente Nijmegen zijn beleid t.a.v. monumenten gaat veranderen als het om duurzaamheid gaat.
Mocht dat niet lukken, dan proberen we zonnepanelen op onze pastorie te krijgen ( geen monument).
In de wintermaanden gaan we vieren in de Dagkapel; een kleinere ruimte en gemakkelijker te verwarmen.

Contact met Dominicuskerk- Nijmegen(RK)

Adres:
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen
stuur ons een mail