GROENE KERK

De Open Kring Zwolle

contact deze kerk

De Open Kring (Protestantse Kerk Nederland) is de jongste wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) en is gevestigd in de nieuwste wijk van Zwolle: Stadshagen.

De Open Kring, zo presenteren wij ons graag. Een kring, gevormd door mensen die iets met hun geloof willen doen. De een wat meer dan de ander, of op een andere manier. De een bezoekt wekelijks onze dienst, de ander zelden of nooit. Maar iedereen kan op z’n eigen manier betrokken zijn bij de Open Kring. Onze naam ‘Open Kring’ is een prachtige metafoor om onze gemeente te karakteriseren. In onze missie leest u hoe wij in Stadshagen kerk-zijn.

Ons kerkgebouw heeft een rustgevende, open kerkzaal met sfeervolle modern vormgegeven glas-in-lood ramen. De ronde vorm van de kerkzaal symboliseert op een krachtige wijze, bijna letterlijk, een open kring.

DIT ZIJN WIJ EN DIT IS ONZE MISSIE:

Open Kring
Een KRING
gevormd door mensen die ruimte zoeken voor hun geloof –
we hebben vragen – over onszelf, over het leven, over God
we verlangen naar vrede
we zoeken geborgenheid
we willen geïnspireerd worden
stilstaan bij verdriet
blij zijn met nieuw leven, met liefde en geluk,
en allemaal zijn we gericht op het centrum van de kring,
op alles dat ons voedt in ons geloof:
de Bijbel, het doorgaande gesprek daarover,
sacramenten, liederen en muziek,
onze gezamenlijkheid
in kerkdiensten, werk- en gespreksgroepen:
want zo komt God in onze levens.
zo spreekt God mensen aan.

Een OPEN kring;
dus wie maar wil kan binnenkomen,
iedereen die met ons op zoek is,
naar een goed woord, een goed gebaar,
naar een antwoord,
of in ieder geval naar de juiste vraag,
kortom:
iedereen die zich op dat centrum wil richten,
op de bron van ons leven,
op God.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Aandacht voor aankoop van ecologische bloemen, levensmiddelen en wasmiddelen.
Aandacht voor de klimaattocht.
Aandacht voor de warmetruiendag.

Commitment

Voorbereiding van kerkdiensten met aandacht voor schepping in april en met Hemelvaartsdag.
Filmavond om bewustwording te creëren of te vergroten als het gaat over hoe wij als mensen omgaan met de schepping.

Contact met De Open Kring Zwolle

Adres:
Hofstedestraat 1
8043 WC Zwolle
stuur ons een mail