GROENE KERK

De Herberg – Dokkum Aalsum Wetsens(PKN)

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente Dokkum Aalsum Wetsens is een PKN gemeente.

De Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens wil, geïnspireerd door Gods woord en geleid door de Geest, een liefdevolle en bewogen gemeente van Jezus Christus zijn voor iedereen. De uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn:

  1. Wij willen een actieve geloofsgemeenschap zijn waar plaats en aandacht is voor jong en oud.
  2. Wij willen een pluriforme gemeente zijn die leeft in respect voor elkaar.
  3. Wij willen een dienende en getuigende gemeente zijn met een sterke uitstraling naar buiten.
  4. De kerkenraad wil dit stimuleren en gemeenteleden zelf mede verantwoordelijk maken voor het werk dat binnen de gemeente gebeurt.

We hebben 2 kerkgebouwen: De Herberg en de Grote of Sint Martinuskerk.  Samen hebben we 1 groene werkgroep.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

In het najaar van 2021 zijn we door de Protestantse lezing van dr. Heino Falcke geïnspireerd geraakt om een groep Groene kerk op te starten.
Recent hebben we een werkgroep opgericht. We willen werken aan:
– bewustwording voor duurzaamheid en klimaatverandering
– het accent leggen op praktisch bezig zijn.
We werken samen met de Do-Re-gemeente(verenigde christelijke gemeente)  Dokkum in het organiseren van activiteiten, lezingen, tips en informatie uitwisseling.

Dit hebben we al gedaan:

1. Deelname diaconie in Oicokredit sinds circa 2013
2. Diaconie heeft in 2022 een rekening geopend bij de Triodosbank.
3. Werkgroep Groene Kerk opgestart september 2023.
4. Hernieuwde aandacht gevraagd voor Fairtrade koffie en thee.

Commitment

1. Onderzoeken naar duurzamer gebruik koffie/thee bekers.
2. We proberen contact te leggen met het jeugdwerk om hen mee te nemen in het proces.
3. Bewuster omgaan met energiegebruik.

Contact met De Herberg – Dokkum Aalsum Wetsens(PKN)

Adres:
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
stuur ons een mail