GROENE KERK

De Christengemeenschap, gemeente Eindhoven

contact deze kerk

Wie zijn wij?

 

De Christengemeenschap Eindhoven is deel van de beweging tot religieuze vernieuwing. Het is een gemeente, waarin mensen op eigen initiatief en uit vrije wil bijeenkomen, op zoek naar een eigentijdse manier van christelijk religieus leven in gemeenschap. Dit in het besef dat ieder mens een burger van twee werelden is: niet alleen van de aardse, maar ook van de geestelijke werkelijkheid. Juist door een religieus leven te leiden, kan een mens zich bewust en actief verbinden met deze wereld van zijn oorsprong, die tegelijk ook zijn bestemming is. 

 

Centraal in het leven van elke gemeente van De Christengemeenschap staat het vieren van de dienst aan het altaar, die de naam ‘mensenwijdingsdienst’ draagt. Het voltrekken van dit sacrament is een zaak van de priester, samen met de aanwezige gemeenteleden. Daarom staat de priester grotendeels met de rug naar de gemeenteleden. Hun actieve deelname, voelend en denkend, draagt wezenlijk bij tot de heilzame werking van het sacrament. 

 

De Christengemeenschap Eindhoven is geen protestants, geen rooms-katholiek en ook geen antroposofisch kerkgenootschap. Ze kent geen verplichte geloofsbelijdenis en ook geen vaststaande geloofswaarheden, behalve de inhouden van de haar toevertrouwde sacramenten en rituelen. 

Ze staat open voor iedereen.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

We hebben een schitterende BD-tuin rondom de kerk.

We zijn omgeschakeld van ING naar Triodos voor bankzaken.

We zijn omgeschakeld van Essent naar Greenchoice voor gas en elektra.

Bij de nieuwbouw (nieuwe gemeenschapsruimte + substantiële aanpassingen van de cultusruimte) zijn er vèrgaande maatregelen getroffen voor energiebesparing.

Commitment

In het bestuur een groen beleid formuleren.

In de gemeente gesprekken voeren over Groene Kerken.

Contact met De Christengemeenschap, gemeente Eindhoven

Adres:
Dorpstraat 122
5504 HL Veldhoven
stuur ons een mail