GROENE KERK

Ichthuskerk Colmschate – Schalkhaar

contact deze kerk

We zijn nu bezig met: 

 • Uitvoering Milieubeleid (2014 – 2018) door raden en commissies.
 • Kerktuin wordt bij- en vlindervriendelijk gemaakt.
 • Meedoen aan een pilot om koffiedik in te zamelen binnen de gemeente Deventer.
 • Onderzoek klimaatadaptatie kerk waarbij regenwater o.a. afgevoerd wordt in bijvoorbeeld een wadi.

 

Eerder gedaan:

 • Vanaf november 2010 zijn we Fairtrade Kerk.
 • Meegedaan met de Urgenda regiotour 2011 door Overijssel.
 • Een 16-tal zonnepanelen op het dak van de kerk geplaatst (2011).
 • Er is zowel een Fairtrade- als een milieuwerkgroep actief.
 • Het vermogen is/wordt bij groenere banken belegd.
 • Op 16 februari 2013 is de Eerlijk Winkelenroute binnenstad Deventer gelanceerd met de nodige media aandacht van kranten en TV Oost.
 • Op 11 mei 2013, Wereld Fairtradedag, werd aan de wethouder van Milieuzaken van Deventer de Eerlijk Winkelenroute van winkelcentrum Flora Colmschate overhandigd.
 • Vanaf 2011 is Jan Vroonland gastspreker van de groene kerk en heeft hij in tal van kerken in de regio over de GroeneKerkencam
  pagne verteld, adhv de eigen ervaringen binnen de kerk.
 • Invoeren papierloos vergaderen tijdens (kleine) kerkenraadsvergaderingen mbv. speakap.
 • Klimaatlooptraject Olst-Deventer-Zutphen ism andere kerken op 17 en 18 oktober 2015 georganiseerd.
 • Groene kerk-gedachte opgenomen in basiscatecheseprogramma.
 • Inzamelen mobieltjes en cartridges via Eeko voor St Leergeld Deventer.
 • Ondersteunen de Fairtrade Gemeente Deventer campagne.
 • In samenwerking met het Milieucentrum is in mei 2016 de thema avond eerlijk eten georganiseerd en werd er gekeken naar de opzet van een voedselcoöperatie.
 • Beamer installatie in kerk vanaf 1 september 2016 in gebruik genomen.
 • Op 8 juli 2016 is samenwerkingsverklaring door ISN Diyanet en KiA en Tear ondertekend.
 • Op 1 januari 2017 was de parkeerplaats van de Ichtuskerk weer een inzamelpunt voor vuurwerkafval .
 • Workshop God in de supermarkt in januari 2017 gehouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel over deze gemeente in Diakonia van augustus 2013:

De Fairtrade Ichtuskerk van Colmschate/Schalkhaar (nabij Deventer) laat heel helder zien hoe duurzaamheid relatief eenvoudig in de praktijk gebracht kan worden. De kerk profileert zich vooral als een groene kerk, binnen en buiten de gemeente.

De diaconie heeft sinds 2009 een fairtrade- en milieuwerkgroep. Ze zijn gestart met een zogenoemde duurzaamheidscan voor een goed overzicht. Wat is er al en wat is er in de toekomst nog mogelijk? In Colmschate kwamen ze tot de vaststelling dat er al heel veel goed loopt. Bid- en dankdag voor gewas en arbeid, wereldmaaltijden met fairtrade- en streekproducten, preken over duurzaamheid, houtoventjesproject, een klimaatboom en het inzamelen oud ijzer, kurk en oud gereedschap. Allemaal mooie projecten die al heel wat jaartjes hun waarde bewijzen.

De diaconie in Colmschate/Schalkhaar draagt vooral uit dat duurzaamheid de hele gemeente met al haar raden en commissies aangaat. Ook samenwerken met andere kerkelijk en niet-kerkelijke instanties ziet zij als een uitdaging en bron van inspiratie. Voorzitter van de kerkenraad Jan Vroonland: “Wat wij willen bereiken is dat wij vanuit de bron van waaruit wij leven onze persoonlijke leefstijl en waar we staan als kerk tegen het daglicht houden. Onze verantwoordelijkheid pakken als een moderne Adam en Eva en een bijdrage leveren aan een rechtvaardige, schonere leefwereld dichtbij en veraf.”

Een voorbeeld van een schonere leefwereld veraf ziet Colmschate heel duidelijk in het Novaproject Basa Magogo. De kerk vraagt zo de aandacht voor milieu-, gezondheids- en armoedeproblematiek in de townships van Zuid-Afrika. Een andere stookwijze levert minder CO2 uitstoot en rook op. Dat is beter voor milieu, goedkoper (omdat minder steenkool nodig is) en gezonder voor de longen. “Ook willen we proberen het gebruik van biogasinstallaties te bevorderen. Het interactieve aspect willen we vorm geven door bijvoorbeeld de groene kerk-activiteiten via internet uit te wisselen met een kerkelijke gemeente in Pretoria.”
Dichter bij huis is het vooral de zogenaamde ‘Fairtrade Kerk’ waar ze in Colmschate/Schalkhaar hoge verwachting
en van hebben. Weliswaar kleinschalig maar daarom niet minder waardevol. “Het gebruik van fairtrade producten tijdens vergaderingen en vrijwilligersavonden kennen we al jaren. Eind 2011 kwamen wij met het landelijk initiatief van Eerlijk Winkelen. Hiermee willen we de consument wijzen op de mogelijkheid van fair winkelen. Eerlijk in die zin dat de producten minder belastend zijn voor het milieu, dan wel gemaakt zijn onder betere arbeidsomstandigheden. De eerlijke winkelroute zijn we gestart na intensieve en enthousiaste voorbereiding met onder andere de winkeliers in Deventer en Colmschate.”


Wat is een ‘Fairtrade Kerk’?

Fairtrade Kerk is een eervolle titel die aangeeft dat een kerk bijzonder veel aandacht besteedt aan fairtrade. Een kerk moet aan drie criteria voldoen om de titel Fairtrade Kerk te verdienen.

 • Gebruik van fairtrade producten.
 • Communicatie over fairtrade.
 • Acties over fairtrade

33 gemeenten zijn inmiddels Fairtrade gemeenten. 88 gemeenten zijn actief in de campagne. Zie verder www.fairtradegemeenten.nl.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • Vanaf november 2010 zijn we fairtradekerk.
 • Meegedaan met de Urgenda regiotour 2011 door Overijssel
 • Thans 16-tal zonnepanelen op het dak van de kerk (2011)
 • Er is zowel een Fairtrade- als een werkgroep duurzaamheid actief.
 • Het vermogen is/wordt bij groenere banken belegd.
 • Op 16 februari 2013 is de Eerlijk Winkelenroute binnenstad Deventer gelanceerd met nodige media aandacht van krant en TV Oost.
 • Op 11 mei 2013, Wereld Fairtradedag, werd aan de wethouder van Milieuzaken van Deventer de Eerlijk Winkelenroute van winkelcentrum Flora Colmschate overhandigd.
 • Vanaf  2011 is  voorzitter van de kerkenraad gastspreker van de groen kerk en heeft in tal van kerken in de regio over de groenekerken campagne adhv de eigen ervaringen binnen de kerk gegeven.
 • Invoeren papierloos vergaderen tijdens (kleine) kerkenraadsvergaderingen mbv speakap.
 • Klimaatlooptraject Olst-Deventer-Zutphen ism andere kerken op 17 en 18 okt 2015 georganiseerd.
 • Groene kerk gedachte opgenomen in basiscatecheseprogramma.
 • Inzamelen mobieltjes en cartridges via Eeko voor St Leergeld Deventer
 • Ondersteunen de Fairtrade Gemeente Deventer campagne.
 • Ism milieucentrum is in mei 2016  thema avond eerlijk eten georganiseerd en gekeken naar opzet voedselcoöperatie
 • Beamer installatie in kerk vanaf 1 september 2016 in gebruik genomen
 • Op 8 juli 2016 is samenwerkingsverklaring door ISN Diyanet en KiA en Tear ondertekend.
 • Op nieuwjaarsdag was de parkeerplaats van de Ichtuskerk weer een inzamelpunt voor vuurwerkafval .
 • Workshop God in de supermarkt in januari 2017 gehouden.
 • Kerktuin is bij- en vlindervriendelijk
 • Uitvoering Milieubeleid (2014 – 2018) door raden en commissies.
 • Meegedaan met pilot koffiedik inzamelen binnen gemeente Deventer
 • Voorlichtingsavond klimaatadaptatie ism o.a. milieucentrum de Ulebelt en Tauw gegeven
 • Aandacht besteed aan Wereld toilet dag op 19 november 2017
 • Onderzoek klimaatadaptatie kerk afgerond
 • Project 40 huishoudens tijdens 40 dagentijd 40% minder restafval uitgevoerd.
 • Kerkrentmeesters hebben energiebesparingnota opgesteld

 

 

Commitment

 

 • Subsidie klimaatadaptatie kerk van gemeente is binnen en regenwater nu volgens plan laten infiltreren in de kerktuin.
 • Energieadviseur voert onderzoek uit hoe kerk energieneutraler kan worden.
 • Jaarthema “Water” vertalen naar diverse activiteiten.

 

 

Contact met Ichthuskerk Colmschate – Schalkhaar

Adres:
Holterweg 106
7429 AH Colmschate
Nederland

stuur ons een mail