GROENE KERK

Ichthuskerk Colmschate – Schalkhaar

contact deze kerk

De Fairtrade Ichtuskerk van Colmschate/Schalkhaar (nabij Deventer) laat heel helder zien hoe duurzaamheid relatief eenvoudig in de praktijk gebracht kan worden. De kerk profileert zich vooral als een groene kerk, binnen en buiten de gemeente.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • Vanaf november 2010 zijn we fairtradekerk.
 • Meegedaan met de Urgenda regiotour 2011 door Overijssel
 • Thans 16-tal zonnepanelen op het dak van de kerk (2011)
 • Er is zowel een Fairtrade- als een werkgroep duurzaamheid actief.
 • Het vermogen is/wordt bij groenere banken belegd.
 • Op 16 februari 2013 is de Eerlijk Winkelenroute binnenstad Deventer gelanceerd met nodige media aandacht van krant en TV Oost.
 • Op 11 mei 2013, Wereld Fairtradedag, werd aan de wethouder van Milieuzaken van Deventer de Eerlijk Winkelenroute van winkelcentrum Flora Colmschate overhandigd.
 • Vanaf  2011 is  voorzitter van de kerkenraad gastspreker van de groen kerk en heeft in tal van kerken in de regio over de groenekerken campagne adhv de eigen ervaringen binnen de kerk gegeven.
 • Invoeren papierloos vergaderen tijdens (kleine) kerkenraadsvergaderingen mbv speakap.
 • Klimaatlooptraject Olst-Deventer-Zutphen ism andere kerken op 17 en 18 okt 2015 georganiseerd.
 • Groene kerk gedachte opgenomen in basiscatecheseprogramma.
 • Inzamelen mobieltjes en cartridges via Eeko voor St Leergeld Deventer
 • Ondersteunen de Fairtrade Gemeente Deventer campagne.
 • Ism milieucentrum is in mei 2016  thema avond eerlijk eten georganiseerd en gekeken naar opzet voedselcoöperatie
 • Beamer installatie in kerk vanaf 1 september 2016 in gebruik genomen
 • Op 8 juli 2016 is samenwerkingsverklaring door ISN Diyanet en KiA en Tear ondertekend.
 • Op nieuwjaarsdag was de parkeerplaats van de Ichtuskerk weer een inzamelpunt voor vuurwerkafval .
 • Workshop God in de supermarkt in januari 2017 gehouden.
 • Kerktuin is bij- en vlindervriendelijk
 • Uitvoering Milieubeleid (2014 – 2018) door raden en commissies.
 • Meegedaan met pilot koffiedik inzamelen binnen gemeente Deventer
 • Voorlichtingsavond klimaatadaptatie ism o.a. milieucentrum de Ulebelt en Tauw gegeven
 • Aandacht besteed aan Wereld toilet dag op 19 november 2017
 • Onderzoek klimaatadaptatie kerk afgerond
 • Project 40 huishoudens tijdens 40 dagentijd 40% minder restafval uitgevoerd.
 • Kerkrentmeesters hebben energiebesparingnota opgesteld

 

 

Commitment

 • Subsidie klimaatadaptatie kerk van gemeente is binnen en regenwater nu volgens plan laten infiltreren in de kerktuin.
 • Energieadviseur voert onderzoek uit hoe kerk energieneutraler kan worden.
 • Jaarthema “Water” vertalen naar diverse activiteiten.

 

 

Contact met Ichthuskerk Colmschate – Schalkhaar

Adres:
Holterweg 106
7429 AH Colmschate
Nederland

stuur ons een mail