GROENE KERK

Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle

contact deze kerk

De Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle is een dynamische, groeiende geloofsgemeenschap geworteld in de gereformeerde traditie. Wij geloven dat de kerk een gemeenschap is van volgelingen van Jezus Christus. De gemeente bestaat uit ongeveer 4300 leden. We houden elke zondag meerdere vieringen die qua stijl en vorm soms zeer verschillend zijn, verspreid over de stad Zwolle. We zijn als mensen immers ook allemaal anders. Tegelijkertijd is de basis in al die vieringen wel hetzelfde: Jezus Christus en Gods Woord, de Bijbel. Er zijn drie locaties: de Zuiderhof, de Noorderkerk en de Verrijzeniskerk.

Onze missie is: Als gemeente van Jezus Christus, bewogen door Gods liefde, bouwen aan Zijn Koninkrijk. Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij, als volgelingen van Jezus Christus, een liefdevolle en bewogen gemeente zijn voor iedereen.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

• De ‘Kleine theologie van de duurzaamheid voor de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle’ is opgesteld door een aantal theologen uit onze gemeente en wordt gebruikt als basis voor denken, leren en doen in onze gemeente.

• We hebben een facebookgroep met ruim 300 leden waarin we tips en weetjes met elkaar delen over duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

• We zijn in juli 2019 overgestapt op een groene energieleverancier.

• We houden jaarlijks themadiensten over duurzaamheid en rechtvaardigheid.

• In februari 2019 hebben we op elke locatie een warmetruienzondag georganiseerd.

• In onze gebouwen schenken we fairtrade koffie.

• We stimuleren het gebruik van de fiets.

• We organiseren en stimuleren leuke en ludieke acties voor zowel volwassenen als voor kinderen, te denken valt aan een kledingruil, een workshop ‘ecologische voetafdruk’, samen afvalrapen rondom de kerk of in de wijkkring en het zelf maken van verzorgingsproducten.

Commitment

N.a.v. de theologische onderbouwing is een praktische uitwerking geschreven met handreikingen voor de clusters Algemeen, Pastoraat, Leren, Vieren,Kinderen & Jongeren, Diaconie en Ondersteuning. In elk Cluster is een persoon verantwoordelijk voor het thema duurzaamheid en de implementatie van de praktische uitwerking. Enkele punten hiervan lichten we graag uit:

• We maken onze gebouwen energiezuiniger en plaatsen zonnepanelen op ten minste één van onze gebouwen.

• We organiseren themadiensten, leerhuisavonden en workshops om gemeenteleden te inspireren.

• Onze inzet is om het thema duurzaamheid tenminste één keer per jaar in de kringen aan de orde te hebben en één keer per jaar in kinderwerk / jeugdwerk

De werkgroep ‘GroenRecht’ heeft in dit alles een ondersteunende en inspirerende rol.

Contact met Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle

Adres:
Thorbeckegracht 37
8011 VN Zwolle
stuur ons een mail