GROENE KERK

Christelijke Gereformeerde Bethelkerk Veenendaal

contact deze kerk

Als Bethelkerk willen we Jezus Christus volgen door een gastvrije en begripvolle geloofsgemeenschap te zijn, waarin we elkaar helpen Jezus te leren kennen, te groeien in een persoonlijke relatie met Hem en te leven tot Gods eer en van waaruit we Gods liefde uitdragen in daden in woorden in Veenendaal en de wereld.

Door lid van groene kerken te zijn, willen we inspiratie op doen en delen bij het verder vergroenen van onze kerk.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

We hebben in 2015 al veel energie bespaard. Ook hebben we recent een deel van de kerk opgeknapt. Daarbij hebben we het comfort verbeterd (o.a. ventilatie) en daarbij het energieverbruik gelijk gehouden. Ook is de verlichting en geluidsinstallatie vervangen.

Om de kerk hebben we de beplanting opnieuw aangelegd.

In het najaar 2022 hebben we drie-delige leeravonden georganiseerd die ingingen op Groen Geloven.

Commitment

We willen het thema duurzaamheid onderdeel maken van wie wij zijn. Dat we als gemeente bewuster omgaan met Zijn schepping. Voor onszelf maar ook zeker anderen daarin mee nemen.

Contact met Christelijke Gereformeerde Bethelkerk Veenendaal

Adres:
Spanjaarsgoed 7
3901 HC Veenendaal
stuur ons een mail