GROENE KERK

Chr. Ger. Kerk De Voorhof – Ermelo

contact deze kerk

Wij zijn de Christelijke Gereformeerde Kerk in Ermelo. Sinds 2019 zijn wij een denktank gestart en bezig onze kerkelijke gemeenschap bewust te maken van de impact die ons gedrag op het milieu heeft. Wij proberen stappen te zetten in duurzaamheid voor onze kerk. Ons uitgangspunt is dat vele kleine stapjes een grote positieve impact kunnen hebben.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

– In 2019 zijn we een denktank gestart om bewustwording te creëren in onze kerkelijke gemeente.

– We schenken UTZ/Rainforce Alliance koffie.

– Voor het taart eten bij de koffie hebben we gebaksbordjes en extra vorkjes aangeschaft bij de kringloop.

– We gebruiken geen wegwerpmateriaal meer bij de jeugd barbecue of andere gezamenlijke maaltijden.

– We stimuleren gemeenteleden minder restafval in te kopen en te tellen hoeveel minder restafvalcontainers ze aan de weg zetten.

– We hebben in 2021 een Michazondag gehouden.

– We hebben onze gemeente gewezen op de mogelijkheid van het plaatsen van regentonnen en het aanvragen van subsidie daarop.

– We hebben bloembollen geplant in de kerktuin.

– We hebben een keer afval geraapt in de wijk rond ons kerkgebouw.

– Twee keer per jaar doen we mee aan een inzameling voor de Voedselbank, in 2022 drie keer.

– We hebben in 2021 houten restmateriaal uitgedeeld in kant-en-klare pakketjes waar mensen thuis nestkastjes van konden maken.

– We hebben sinds september 2022 een naaicafé in onze kerk op de eerste zaterdag van de maand van 10-12 uur waar mensen met hun naaiklusjes naar toe kunnen komen. Een soort repaircafé maar dan voor klussen met naald en draad.

– We zamelen naast oud papier ook gebruikt frituurvet in op de eerste zaterdag van de maand.

– Besloten is dat we zonnepanelen gaan aanschaffen voor op de aanbouw van ons kerkgebouw.

 

We hebben diverse ruilmarkten georganiseerd waarbij mensen met gesloten beurs iets ‘nieuws’ konden uitzoeken:

– Sinds 2019 (uitgezonderd 2020) jaarlijks een speelgoedruilmarkt in de sinterklaastijd.

– In het voorjaar van 2022 een ruilmarkt voor tuin- en kamerplantenstekjes.

– In het najaar van 2022 een kledingruilbeurs voor dameskleding.

Commitment

– Meerdere keren per jaar in ons gemeenteblaadje duurzaam gedrag stimuleren.

– Een spreker uitnodigen om ons te inspireren op het gebied van geloof en duurzaamheid.

– Voorlichting geven aan gemeenteleden over zuiniger energieverbruik thuis.

– Onderzoek doen naar het energieverbruik van het kerkgebouw.

– Jaarlijks een ruilmarkt organiseren voor plantenstekjes.

– Een groot insectenhotel maken of meerdere kleine.

– Jaarlijks ruilmarkten organiseren voor kleding en speelgoed.

Contact met Chr. Ger. Kerk De Voorhof – Ermelo

Adres:
stuur ons een mail