GROENE KERK

CGK/NGK Kruiskerk Arnhem

contact deze kerk

De Kruiskerk is een levendige gemeente waar mensen omzien naar elkaar en samen groeien in geloof. Maar dat doen we niet alleen voor onszelf. We willen ook een kerk zijn voor onze omgeving. We hebben een missie om met alle creativiteit en passie te vertellen over de liefde van Jezus. In woorden en zeker ook in daden. Daarom bekommeren we ons om de mensen om ons heen. We willen uitnodigend zijn op zondag in onze diensten, maar ook door de week.

De Kruiskerk is een samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Een gemeente voor mensen van nu, met vragen van deze tijd. Als kerkgemeenschap voortgekomen uit de gereformeerde traditie, zoeken we naar samenwerking met andere kerken waar dat mogelijk is. Medio 2023 zullen de kerkverbanden van de Nederlands Gereformeerde kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt samengaan als Nederlandse Gereformeerde kerk.

De Kruiskerk is een gemeente van kringen. Naast de wekelijkse kerkdiensten komen we als gemeenteleden samen in kringen. In de kringen staan de zogeheten 4 G’s centraal: gemeenschap, geloofsopbouw, gebed en getuigenis. Ieder lid is automatisch ingedeeld in een wijkkring. En verder is er keus uit een keur aan kringen, georiënteerd op bijvoorbeeld leeftijd, interesse of regio.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

Commitment van de kerkraad voor ontwikkelen groen beleidsplan
Akkoord van de kerkraad op ingediende beleidsplan
Temperatuur in alle ruimten van de kerk niet hoger dan 19 graden C.
Er wordt Fairtrade koffie geschonken
Gerecycled papier in de printer
Afvalscheiding (3 stromen, rest, papier, plastic)
Efficiënt ruimtegebruik om onnodig stoken te voorkomen
Milieusparende reinigingsmiddelen
Deurdrangers op de deuren
Kledingcafé voor mensen in de buurt met een laag inkomen
Wekelijkse inzameling van producten voor de Voedselbank
Maandelijks soepcafé voor een goede warme maaltijd voor 1,50
Twee keer per week inloophuis voor buurtbewoners
Groot insectenhotel in de tuin
Twee Michacursussen georganiseerd
Jaarlijkse Michazondag
200 Michakalenders 2022 verkocht in de gemeente

Commitment

Het beleidsplan wordt geïmplementeerd in alle geledingen van de gemeente (Commissie van Beheer, Jeugd, Missionair enz)

Inhoudelijk nemen we de vier speerpunten van de Groene Kerken over: energie & klimaat, omgaan met geld, schepping & natuur, en bewust inkopen. De komende tijd pakken we elk jaar zo’n speerpunt aan. Maar eerst nemen we een jaar de tijd om op te starten en te werken aan algemene bewustwording rond duurzaamheid en gerechtigheid.
2022/23: kick-off + algemene bewustwording
2023/24: bewust inkopen
2024/25: schepping & natuur
2025/26: omgaan met geld
2026/27: energie & klimaat

Specifieke stappen voor 2023:
Nulmeting bij alle commissies in de gemeente m.b.t. duurzaamheid
Nulmeting bij gemeenteleden (privé) m.b.t. duurzaamheid
Leerhuis organiseren over duurzaamheid (verkorte Micha)
Michacursus voor jongvolwassenen is in voorbereiding
Bijbelstudie over gerechtigheid maken en verspreiden onder kringen
Groene kerk/duurzaamheid/zorg voor de schepping onder de aandacht brengen op diverse themazondagen
Minstens 1 duurzame actie organiseren (gemeentebreed)
Communicatiekanaal: website en kerkapp (Kerkspot) inrichten specifiek over duurzaamheid en gerechtigheid

Contact met CGK/NGK Kruiskerk Arnhem

Adres:
Lisdoddelaan 30
6832 EC Arnhem
stuur ons een mail