GROENE KERK

Gereformeerde Kerk Bruinisse

contact deze kerk

Duurzaam, eerlijk en rechtvaardig gemeente-zijn

De Gereformeerde kerk Bruinisse heeft de intentie uitgesproken om een Groene kerk te willen zijn. Zij heeft daartoe het afgelopen jaar de eerste stappen gezet. In dit actieplan worden acties genoemd die genomen zijn afgelopen jaar en de acties die we van plan zijn voor het komende jaar uit te voeren.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • In 2016 zijn een flink aantal zonnepanelen geplaatst
 • De schakelklok staat al zo bewust mogelijk ingesteld voor de verwarming
 • Er wordt met de hand afgewassen
 • Omdat wij maar een kleine kerk zijn, wordt er al zeer weinig weggooi materiaal gebruikt
 • Het papier wordt al apart gehouden
 • Er worden cartridges, postzegels, pennen, kaarten, brillen en plastic doppen ingezameld voor diverse goede doelen
 • Er zijn ondertussen ook offertes aangevraagd voor een nieuwe CV-ketel met slimme thermostaat
 • In het verleden is er al wel aandacht geweest voor producten van eigen bodem (Schouwen Duiveland) en stilte wandelingen in de nabije natuur.
 • De diaconie heeft een rekening geopend bij een bank die met respect voor mens, dier en natuur handelt
 • Als we weggooi bekertjes gebruiken zijn dat papieren bekertjes
 • We kopen onze huishoudelijke zaken in bij een kleine buurtsuper, om de leefbaarheid van het dorp te stimuleren
 • Het orgeltje dat niet meer gebruikt werd is afgelopen jaar geschonken aan een student van de muziekschool, die net met orgel les gestart was.
 • We hebben stoffen hand- en theedoeken
 • Een groot deel van de planten/bloemen uit de bloemschikking komt uit de tuin van de maker van de schikking
 • De ondersteunende materialen zijn altijd 2e handsmaterialen
 • Fairtrade koffie wordt al lang ingekocht, thee sinds 2017
 • De startzondag van 2017 stond in het teken van Verwondering over de schepping. De kinderen zijn aan de slag gegaan met het scheppingsverhaal en ook de volwassenen hebben zich bezig gehouden met de schepping door middel van een quiz. Zoals gewoonlijk besloten we deze startzondag met een gezamenlijke lunch, maar met biologische, fair trade en/of streekproducten. En dat viel nog niet altijd mee, maar het zette iedereen wel aan het denken.
 • We hebben gemeenteleden om ideeën gevraagd voor onze ‘Groene Kerk’. Met name de jongeren en jeugd zullen actief betrokken worden bij het nadenken over ideeën voor onze Groene Kerk. In het winterprogramma is een avond met enkele leden van de Hervormde Kerk te Den Bommel georganiseerd om samen te brainstormen en zo een vat aan ideeën aan te boren. Ook besteden we een praise avond aan het thema: Dankbaarheid voor de schepping.
 • In december 2017 organiseerden we een avond over Cash, een leuke avond voor zo min mogelijk geld.
 • Er is subsidie ontvangen voor een geveltuin en tijdens de startzondag gecollecteerd voor dit doel. Er is iemand bereid gevonden om deze tuin te onderhouden. De geveltuin is voorjaar 2018 aangelegd.

 

Commitment

 • Tijdens Michazondag een dienst met  thema duurzaamheid
 • Zorgen dat de papieren bekertjes bij het papieren afval komen
 • Via het kerkblad, de nieuwsbrief, de website en Facebook zullen we het komende jaar om ideeën vragen aan de gemeenteleden voor onze ‘Groene Kerk’. Met name de jongeren en jeugd zullen actief betrokken worden bij het nadenken over ideeën voor onze Groene Kerk.
 • Het komende jaar zullen we er tevens voor zorgen dat de papieren bekertjes bij het papier afval komen. Ook zullen er Led lampjes in de kroonluchters geplaatst worden en zal geïnformeerd worden naar plaatsing van dubbel glas.
 • In januari 2018 gaan we evalueren en vervolgacties opzetten. Ideeën zijn alvast een natuurwandeling, een bezoek aan een voedselproducent in de omgeving (boer, mosselkweker, wijnboer)
 • In 2018 volgt nog een bezoek aan een plaatselijke fruitteler, we zullen een openluchtdienst houden en een avond bezig zijn met liturgisch bloemschikken.

Contact met Gereformeerde Kerk Bruinisse

Adres:
Noorddijk 4
Bruinisse 4311 GV
Nederland
stuur ons een mail