GROENE KERK

Gereformeerde Kerk Bruinisse

contact deze kerk

Duurzaam, eerlijk en rechtvaardig gemeente-zijn

De Gereformeerde kerk Bruinisse heeft de intentie uitgesproken om een Groene kerk te willen zijn. Zij heeft daartoe het afgelopen jaar de eerste stappen gezet. In dit actieplan worden acties genoemd die genomen zijn afgelopen jaar en de acties die we van plan zijn voor het komende jaar uit te voeren.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • In 2016 zijn een flink aantal zonnepanelen geplaatst
 • De schakelklok staat al zo bewust mogelijk ingesteld voor de verwarming
 • Er wordt met de hand afgewassen
 • Omdat wij maar een kleine kerk zijn, wordt er al zeer weinig weggooi materiaal gebruikt
 • Het papier wordt al apart gehouden
 • Er worden cartridges, postzegels, pennen, kaarten, brillen en plastic doppen ingezameld voor diverse goede doelen
 • Er zijn ondertussen ook offertes aangevraagd voor een nieuwe CV-ketel met slimme thermostaat
 • In het verleden is er al wel aandacht geweest voor producten van eigen bodem (Schouwen Duiveland) en stilte wandelingen in de nabije natuur.
 • Als we weggooi bekertjes gebruiken zijn dat papieren bekertjes
 • Het orgeltje dat niet meer gebruikt werd is afgelopen jaar geschonken aan een student van de muziekschool, die net met orgel les gestart was.
 • We hebben stoffen hand- en theedoeken
 • Een groot deel van de planten/bloemen uit de bloemschikking komt uit de tuin van de maker van de schikking
 • De ondersteunende materialen zijn altijd 2e handsmaterialen
 • Fairtrade koffie wordt al lang ingekocht, thee sinds 2017
 • De startzondag van 2017 stond in het teken van Verwondering over de schepping. De kinderen zijn aan de slag gegaan met het scheppingsverhaal en ook de volwassenen hebben zich bezig gehouden met de schepping door middel van een quiz. Zoals gewoonlijk besloten we deze startzondag met een gezamenlijke lunch, maar met biologische, fair trade en/of streekproducten. En dat viel nog niet altijd mee, maar het zette iedereen wel aan het denken.
 • We hebben gemeenteleden om ideeën gevraagd voor onze ‘Groene Kerk’. Met name de jongeren en jeugd zullen actief betrokken worden bij het nadenken over ideeën voor onze Groene Kerk. In het winterprogramma is een avond met enkele leden van de Hervormde Kerk te Den Bommel georganiseerd om samen te brainstormen en zo een vat aan ideeën aan te boren. Ook besteden we een praise avond aan het thema: Dankbaarheid voor de schepping.
 • In december 2017 organiseerden we een avond over Cash, een leuke avond voor zo min mogelijk geld.
 • Er is subsidie ontvangen voor een geveltuin en tijdens de startzondag gecollecteerd voor dit doel. Er is iemand bereid gevonden om deze tuin te onderhouden. De geveltuin is voorjaar 2018 aangelegd.
 • We blijven fairtrade koffie/thee gebruiken en bij te gebruiken materialen zoveel mogelijk te recyclen. In het voorjaar hebben we tevens weer ‘bij elkaar aan tafel’ georganiseerd. Gemeenteleden krijgen namen door van andere gemeenteleden en nodigen die thuis uit aan tafel. Natuurlijk was de opdracht dit keer om fair trade/ biologisch / streekproducten op tafel te zetten. 

Geld

 • De diaconie bankiert sinds 2017 bij een bank die met respect voor mens, dier en natuur handelt. Er zijn enkele bankrekeningen opgeheven. Om geld in te zamelen voor het schilderwerk is er een tweedehands boekenbeurs gehouden.

Schepping en Natuur

 • Het bezoek aan de plaatselijke fruitteler in 2018 leerde ons hoe bijen en hommels ingezet worden bij de fruitteelt. En hoe fruittelers in Nederland gebonden zijn aan zeer strenge eisen met betrekking tot inzet van bestrijdingsmiddelen. De openluchtdienst was een prachtig moment, met gelukkig ook prachtig weer, waarbij we van de schatten van de aarde mochten genieten in een voorjaarstuin. Iedereen kreeg een doosje en de kinderen zochten iets wat zij als schat in dat doosje wilden bewaren, heel goed bewaren.Ook het liturgisch bloemschikken was een groot succes. Zelfs de gemeenteleden die dachten niet echt creatief te zijn, stonden versteld over hun creatie van de prachtige bloemen die God ons gegeven heeft om van te genieten. De veertigdagentijd had als thema De liefde en startte dan per toeval ook nog op 14 Februari. Daar staat het hart voor. De katjes waren voor nieuw leven, de anjer symboliseerde de nagel aan de doodskist, Er zit nog een drievingerig blad bij wat voor een beschermende hand staat.

  En een prachtige aanwinst voor onze kerk en voor het gehele dorp is de mooie geveltuin. Vele complimenten over de tuin kwamen binnen.  Een organist die ging verhuizen schonk de planten uit zijn tuin die in potten stonden, ook deze zijn later in het jaar nog geplaatst rechts van de kerk.

   

Geloof en Inspiratie

 • Begin 2018 vond er een praise-avond plaats, met als thema Verwondering over de schepping. In het najaar 2018 heeft de Gereformeerde kerk Bruinisse herdacht dat zij 150 jaar bestond (1868 – 2018). ‘Nu is het waar de gansche aarde is een schouwplaats van Gods heerlijkheid, die bijzonder door de serafijnen geroemd wordt.’ Een zin die de schepping in heel zijn glans naar voren brengt. Er is aandacht geweest voor de geboorte, de geschiedenis, de huidige positie en de toekomst van de kerk. Ook haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de schepping en naaste kwam op deze avonden en tijdens de feestelijke herdenking aan de orde. Bij de bijeenkomsten blijft aandacht voor hapjes en drankjes van verantwoorde herkomst, fair trade, biologisch en/of streekproducten.

 

Commitment

In het voorjaar 2019 zal er opnieuw een avond zijn met als thema Klimaatverandering. Met behulp van de (Groene) Bijbel willen we deze avond nadenken over wat het betekent als christen en als lid van de Groene Kerk Nederland.

Daarnaast is er een inrichtingswerkgroep die dit jaar zich gaat buigen over de inrichting van de kerk en hoe we daardoor de kerk ook flexibeler kunnen gebruiken. Om op die manier ook meer naar buiten te kunnen treden en een betekenis te hebben voor de gemeente breder dan de eigen kerkelijke gemeente. In het klein doen we dat al met Koffie in de buurt, maandelijks, maar we gaan ontdekken welke mogelijkheden er nog meer zijn.

 

Contact met Gereformeerde Kerk Bruinisse

Adres:
Noorddijk 4
Bruinisse 4311 GV
Nederland
stuur ons een mail