GROENE KERK

Emmauskerk Bergen op Zoom

contact deze kerk

Onze gemeente wil er zijn tot heil van de stad. We willen graag dat onze medeburgers Jezus Christus leren kennen, omdat hij ons van onze zonde verlost en ons hele bestaan bevrijdt. De natuur deelt in die bevrijding. Daar werken we graag aan mee, door te zoeken naar wegen om recht te doen aan mens en natuur. Veel gemeenteleden zijn praktisch ingesteld en hebben een groot sociaal hart.

We zijn ‘Groene kerk’ om Gods zorg voor ons te vertalen in zorg voor zijn schepping. Dat vraagt hij ook van ons. Daarnaast is zorgdragen voor (gerechtigheid voor) mens en natuur ook een voluit missionaire bezigheid, bedoeld om Christus’ bevrijdende kracht zichtbaar en ervaarbaar te maken in het concrete leven. Een gemeente die leeft vanuit liefde voor God, heeft als vanzelf ook liefde voor datgene wat God met liefde gemaakt heeft. Om daarin te groeien is dit vijfjarenplan opgesteld, als leidraad. 

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • De kerkenraad ondersteunt het vastgestelde vijfjarenplan Groene kerk

 • Enkel glas is door dubbel glas vervangen, tochtborstels zijn aangebracht

 • Er zijn zonnepanelen geplaatst

 • Afvalscheiding en beperking afval is doorgevoerd

 • Er wordt jaarlijks een kledingruilbeurs gehouden

 • Bij het bereiden van maaltijden voor gasten wordt zo veel mogelijk aangesloten bij groenten van het seizoen

 • Er wordt deels fairtrade koffie geschonken

 • In samenwerking met de wijkcommissie is er afval geraapt in de wijk rond het kerkgebouw

 • Gemeenteleden werken jaarlijks samen met de lokale natuurvereniging en A Rocha-Zeeland aan natuurbeheer, waarvan zeldzame orchideeën en paddenstoelen profiteren

 • Tijdens de startzondag van 2019 namen gemeenteleden deel aan een natuurexcursie

 • In het kader van de zondag van de schepping is er een themadienst gehouden

 

 

 

Commitment

Uitgangspunten vijfjarenplan

In het vijfjarenplan verwoorden we stappen die we als gemeente willen zetten. Omdat we allemaal verschillende mensen zijn, willen we het thema op verschillende manieren aan vliegen. Het is de bedoeling dat die verschillende manieren elkaar ook versterken. Die verschillende manieren zijn:

1.Inspiratie

2.Samen doen

3.Verwondering

4.Project

Uit het vijfjarenplan:

Inspiratie. Door middel van themadiensten, lezingen, thema-avonden en bijbelstudie opwekken en versterken van het verlangen om God te dienen in het zorgen voor mens en wereld. Hierbij kunnen ook mogelijkheden worden aangereikt om gemeenteleden te stimuleren met elkaar in beweging te komen.

Samen doen. Met elkaar zwerfafval opruimen, een mooi natuurgebied bij Tholen onderhouden of een kledingbeurs organiseren, zijn dingen die samenbindend werken en wezenlijk bijdragen aan een meer aangename leefomgeving voor mens en natuur.

Verwondering. Samen erop uit gaan om te genieten van wat God zo mooi gemaakt heeft, door middel van wandelingen en natuurexcursies.

Project. We willen projecten starten om energie te besparen en afval te verminderen. Ook willen we stappen zetten om de natuurwaarde van de kerktuin te vergroten.

Contact met Emmauskerk Bergen op Zoom

Adres:
Korenberg 90
4614 GW
Bergen op Zoom
Nederland
stuur ons een mail