GROENE KERK

Brinkstraatkerk Bennekom

contact deze kerk

Onze kerk heeft diepe wortels in de Bennekomse samenleving. We zijn een levende gemeente waarin God en de naaste centraal staan. Dit komt naar voren in onze zondagse vieringen, waar iedereen welkom is, maar ook in allerlei activiteiten doordeweeks. Voor elke leeftijdscategorie zijn binnen onze gemeente meerdere activiteiten.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • In april 2016 zijn er maar liefst 84 zonnepanelen geplaatst op het gerestaureerde dak van de Brinkstraatkerk. Dit betekende meteen ook de afsluiting van de ‘Duurzaam op weg Actie van de Bennekomse kerken’. Deze actie werd in de zomer van 2015 opgezet om informatie te geven en geld in te zamelen voor duurzaamheidsprojecten van de plaatselijke kerken. De afgelopen tijd is er in de kerken veel gedaan op het gebied van aandelen in windenergie, ontkoppeling van dakwaterafvoer van het openbaar riool, isolatie en temperatuurbeheersing in hun gebouwen, toepassing van zonale verwarming (een voor kerkgebouwen nieuwe methode van precisieverwarming) en nu dus ook op grote schaal van aanwending van zonne-energie.
  • We hebben ons energieverbruik teruggedrongen en op regionaal en landelijk niveau zijn mensen van onze kerk betrokken geweest bij het bevorderen van een duurzaam kerkelijk beleid.
  • Sinds 9 mei 2013 zijn we een Fairtradekerk met een bewust inkoopbeleid.
  • Samen met de ZWO-groep in Wageningen hebben we in 2014 in onze kerk een provinciale netwerkdag georganiseerd (8 maart). Ongeveer 100 mensen namen deel aan een boeiend ochtendprogramma en aan (praktische) workshops in de middag.

Commitment

  • Tijdens scheppingszondag en ook in andere diensten staan rentmeesterschap en zorg voor de schepping centraal.
  • We proberen een klimaatneutrale kerk te worden.
  • We gebruiken fairtradekoffie, -thee, -frisdranken, -wijn en FSC-papier.
  • Sinds 2022 zijn we bezig met een duurzaam beleggingsportfolio en activa beleid

Contact met Brinkstraatkerk Bennekom

Adres:
Brinkstraat 41
6721 WR Bennekom
Nederland
stuur ons een mail