GROENE KERK

Apostolisch Genootschap Harderwijk

contact deze kerk

Wie nieuwsgierig is naar het Apostolisch Genootschap in Harderwijk ontdekt een warme, open en vrijzinnige gemeenschap. Actieve en praktische betrokkenheid bij elkaar en bij de samenleving kenmerkt onze gemeenschap. Daarvoor zoeken we inspiratie tijdens diverse bijeenkomsten en activiteiten. De eredienst op zondagochtend en de jeugdbijeenkomsten zijn daarvan een goed voorbeeld. Er is dan tijd en ruimte om na te denken over ons leven en de wijze waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan een menswaardiger wereld. Deze begint bij onszelf en bij de opvoeding van onze jeugd en jongeren. Het vinden van een eigen weg in het leven is voor iedereen belangrijk. Steun bij verdriet en verlies en het delen van vreugde zijn kostbare ervaringen binnen ons gemeenschapsleven. Onze gemeenschap ervaren wij dan ook als een plek voor religieus-humanistische zingeving. Loop op een zondagmorgen gerust eens binnen (aanvang 9.30 uur).
We zijn actief in onze omgeving door onder andere deel te nemen aan het ‘pastores convent’, het overleg van voorgangers van de diverse kerken van Harderwijk. Ook nemen we deel aan de jaarlijkse kranslegging op 4 mei, tezamen met andere kerken. Daarnaast stellen we ruimte en faciliteiten beschikbaar voor de landelijke ‘dag van de dialoog’ en organiseren wij jaarlijks verschillende goede doelen acties. Tenslotte zijn we voor regio Harderwijk Ambassade van Vrede en organiseren jaarlijks een programma tijdens de Vredesweek.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

Een themaweek met eredienst over natuurbehoud en relatie met schepping, lezing, wandeling met boswachter en natuurfotografie-cursus.

Commitment

Fetê de la nature vieren met de geloofsgemeenschap, het gebouw nalopen waar er een duurzaamheidsslag gemaakt kan worden, inzetten op verwondering over schepping en verantwoordelijkheid daarnaar te handelen in erediensten.

Contact met Apostolisch Genootschap Harderwijk

Adres:
Veldkamp 76
3843BJ Harderwijk
stuur ons een mail