GROENE KERK

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

contact deze kerk

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is, als gemeente van Jezus Christus, een initiatief, een beweging en onderneming van Godswege. Deel uitmakend van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving wil zij het evangelie in al zijn eigenzinnigheid laten oplichten temidden van onze samenleving en cultuur waarbij zij de blijde boodschap verbindt met de mensen en hun levensverhaal: hun vragen, problemen, belevenissen, ervaringen en verlangens. De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam wil een plaats zijn waar mensen op verhaal komen, zich bezinnen en tot inkeer komen, inspiratie en kracht opdoen, moed verzamelen, hun hart ophalen, dromen en fantaseren over een ander leven, enn ander levensontwerp of een andere levensbestemming en tegelijkertijd oog krijgen of houden voor wat in onze stad gebeurt. De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam wil open en communicatief zijn, verrassend in kwaliteit, een partner voor het leven, waar fantasievol geloven en vindingrijke levenskunst hand in hand gaan.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • In februari 2016 is de vierde editie van Plek onder de Zon van start gegaan, een educatief programma voor de bovenbouwgroepen van basisscholen. Kinderen zien welke mogelijkheden zonne-energie biedt in ontwikkelingslanden, hoe een zonnepaneel werkt én ze maken een eigen uitvinding die op zonne-energie werkt. Dit project geven we vorm in samenwerking met o.a. Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie Centrum, Picosol en woningcorporatie de Alliantie.
  • In 2015 hebben we in aanloop naar de Klimaatconferentie in Parijs uitgebreid aandacht gevraagd voor Fast voor the Climate.
  • Er is een beleidsstuk gemaakt over de verbinding tussen Geloof en Duurzaamheid.
  • We hebben onze beleggingen verduurzaamd. Zo hebben we begin 2016 vijf hectare landbouwgrond gekocht (gefinancierd uit de verkoop van deel van de aandelen in PLM in mei 2015) en verpacht aan een biologische melkveehouder in Friesland. Het is de bedoeling om contact te houden met deze boer, bijvoorbeeld via een bedrijfsbezoek.

Commitment

  • Onder het motto ‘Onderzoek alles en bewaar het goede’ proberen we inhoudelijk en praktisch te werken aan sociale ecologische en economische duurzaamheid. Aan de 3 P’s (people, planet, profit) voegen we met vreugde een 4e toe, namelijk pneuma.
  • De komende tijd gaan we de Augustanahof realiseren, een hof waar ouderen en jongeren wonen, waar omgezien wordt naar elkaar en naar de buurt, en waar stilte en inspiratie gevonden kunnen worden. Bij de selectie van de aannemer is duurzaamheid een criterium. Ook gaan we zonnepanelen op het dak leggen.
  • Ondertussen onderzoeken we of duurzaamheid een item kan zijn in ons programma rond het Lutherjaar 2017, waar we met het motto ’tegendraads’ een eigen extra accent aan willen geven.
  • Jaarlijks organiseren we rond 4 oktober een Scheppingszondag.
  • We gebruiken fair trade producten en verkopen fair trade olijfolie (uit Jenin-Westbank) tijdens Advent.
  • We steunen duurzaamheidsprojecten wereldwijd via Kerk in Actie en de Lutherse Wereldfederatie.

Contact met Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Adres:
Singel 411
1012 XM Amsterdam
Nederland
stuur ons een mail