GROENE KERK

Keizersgrachtkerk Amsterdam

contact deze kerk

De Keizersgrachtkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). In de Keizersgrachtkerk komen mensen van alle leeftijden, van binnen én buiten Amsterdam, wel en niet protestants. “We houden niet zo zeer vast aan één geloofsleer, maar willen ons laten inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld.” De PKA is op heel veel verschillende manieren aanwezig in Amsterdam om gestalte te geven aan Gods liefde. Elke zondagmorgen is er een kerkdienst. De maatschappelijke betrokkenheid wordt concreet gemaakt in het werk van verschillende werkgroepen. Hierbij vervult in het bijzonder de diaconie een actieve rol. De Keizersgrachtkerk is zodoende betrokken bij het werk van Amnesty International, Voedselbank, hulp aan vluchtelingen, dak- en thuislozen en ontwikkelingswerk in het buitenland. Sinds 2013 is er in de Keizersgrachtkerk een actieve Klimaat & Geloofgroep. Deze groep bestaat uit vijftien mensen.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • We hebben een Klimaat & Geloofgroep
  • Avonden met sprekers over klimaatverandering, biodiversiteit, transitie naar duurzamere maatschappij, enz.
  • In september 2014 werd een interreligieuze klimaatmars georganiseerd die zich voegde bij Amsterdamse People’s Climate March.
  • In 2015 deed men mee aan de klimaatloop van Nederlandse kerken
  • In 2016 was de klimaatgroep betrokken bij de acties om voor de Keizersgrachtkerk 21 zonnepanelen aan te schaffen. Die actie werd in juni 2016 met succes afgerond.

20140919-De-duif-symbool-peoples-climate-march

Commitment

  • We willen komend seizoen meer studeren op ‘geld’ d.w.z. op de financiële wereld, ‘groene’ beleggingen, en hoe je voorkomt dat je in fossiele brandstoffen investeert. Als kerkelijke gemeente willen we stimuleren dat de landelijke kerk en PKA ‘fossielvrij’ worden.

Contact met Keizersgrachtkerk Amsterdam

Adres:
Keizersgracht 566
Amsterdam 1017EM

Twitter: https://twitter.com/KGK_Amsterdam


stuur ons een mail