GROENE KERK

Johanneskerk Amersfoort

contact deze kerk

De Johanneskerk is een gemeenschap van mensen uit Amersfoort en omgeving, die met bezieling in vrijheid, zonder dogma’s, hun zoektocht delen naar geloof, hoop en liefde, waarbij ieder zijn eigen weg mag gaan.

 

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

De werkgroep Groene Johannes heeft in 2016 de meeste energie gestoken in verbetering van het beheer, in duurzaam opzicht. Het was dan ook fijn om versterking te krijgen van een gemeentelid die vooral zijn ervaring met zonne-energieprojecten inbrengt.

In 2016:

 • Er zijn op alle plekken waar de lampen aan vervanging toe zijn, ledlampen ingedraaid. Er zijn bewustwordingsstickers aangebracht bij alle lichtknopjes. Ook de verlichting tijdens kerkdiensten is nu energiezuiniger.
 • De kerk is overgestapt op energieleverancier Vandebron, die echt optimaal van duurzame energiebronnen en zo lokaal mogelijk, energie betrekt.
 • Het onderzoek naar de mogelijkheden voor zonne-energie op het dak, heeft als conclusie opgeleverd dat het beter is te wachten tot het dak van onze kerk ook vervangen moet worden (bitumen, over ongeveer 5 jaar).
 • Het duurzaam inkopen en afval scheiden wordt al heel vanzelfsprekend, zelfs de kerstboom is een recycle-boom (van Randijk in Leusden). Ook het vegetarisch eten bij de Johannesmaaltijden en tijdens het Johannesweekend wordt al gewoon.
 • Er zijn weer twee Groene kerkdiensten geweest.
 • Groen beleggen: het staat op de agenda van de penningmeester van de SFS om over te gaan naar een ‘groene portefeuille’; Groene Johannes houdt de vinger aan de pols.
 • Supertwien heeft in 2016 een bijeenkomst over de ecologische voetafdruk gedaan en een onderzoekje gepresenteerd naar hoe duurzaam onze kleding eigenlijk is.
 • Sociale duurzaamheid: vanuit de Groene Johannes is het Advents-collectedoel Save voor betere omstandigheden in de textielindustrie van harte ondersteund.
 • Verder is een voorzichtig eerste contact gelegd met de plaatselijke moskee.

Voor 2016:

 • Gebruik van Fairtrade koffie en thee
 • We hebben spaarlampen en een energiezuinige verwarmingsketel
 • We gebruiken Ecover schoonmaak artikelen en eco-toiletpapier
 • We scheiden het afval
 • Tijdens de startzondag van 2014 hadden we een boom met takjes van hoop en een boom van wanhoop met takjes van zwerfafval centraal stonden, informatie kunt u hier vinden
 • Communicatie: in elke aflevering van de maandbrief stond een stukje over de Groene Johannes. Ook staat de Groene Johannes vermeld bij het kopje Identiteit op de website

Commitment

 • Contacten leggen voor informatie-uitwisseling met een aantal andere groene kerken
 • Aandacht voor Warme-Truien-dag in de dienst en een  “groene dienst”
 • Verder verbeteren van het beheer van het gebouw
 • Meer biologische bloemen of bloemen uit eigen tuinen
 • Draaiboek voor huurders maken (‘energie-zuinig huren’) in overleg met de verhuur-coördinator
 • Twee maal per jaar een dienst waar het thema duurzaam beheer van de aarde centraal staat
 • Meer publiciteit zoeken over bovenstaande activiteiten in Amersfoortse kranten
 • Contact zoeken met andere groene kerken in Amersfoort
 • Waarin kunnen we samen optrekken met de diaconie : sociale duurzaamheid”
 • Verder verbeteren van energiezuinig beheer en beleid
 • Mogelijkheden onderzoeken voor meer groen aan/bij de buitenkant van het kerkgebouw
 • Jongeren meer betrekken bij duurzaamheid
 • Fairtrade / biologische avondmaal wijn bij avondmaalsvieringen
 • Meer werk maken van “sociale duurzaamheid” en contact hierover met de diaconie. Contact met de plaatselijke (Turkse) moskee hierover. De moskeeën in Deventer en in Apeldoorn gingen al voor.

Contact met Johanneskerk Amersfoort

Adres:
Westsingel 30
3811 BB Amersfoort

stuur ons een mail