GROENE KERK

De Inham Amersfoort

contact deze kerk

Vanaf december 2014 heeft onze groep ‘de Groene Inham’ (een ‘denktank’ van de ZWO) zich gebogen over de vraag hoe we de ‘De Inham’ in Hoogland nog duurzamer kunnen maken. De kerkenraad ondersteunde dit voornemen van harte. Om niet het wiel opnieuw te moeten uitvinden, hebben wij contact gezocht met contactpersonen van verschillende groene kerken uit de omgeving.

De Bijbel en het leven van Jezus inspireren ons om de aarde “te bewerken en te bewaren”. We willen meewerken aan een schoner milieu. Zorgen voor minder vervuiling en minder verspilling. Voor hergebruik van (grond)stoffen. Voor minder fossiele brandstoffen, dus minder uitstoot van CO2-gas, dus ook voor minder opwarming van de aarde.  Door regelmatig over de verduurzaming te publiceren in het kerkblad en de plaatselijke kerkelijke nieuwsbrieven wordt de kerkgemeenschap er ook bij betrokken. Het gaat niet alleen om de verduurzaming van het kerkgebouw, maar ook over zoveel mogelijk duurzame leefgewoonten van iedereen die op onze aarde rondloopt.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • Bewust inkopen van Fairtrade koffie, thee, avondmaalswijn en ecologisch verantwoorde schoonmaakmiddelen
  • Op de eerste zondag van iedere maand en op de donderdagse inloopochtenden worden Fairtrade producten verkocht
  • Afvalscheiding: gft, glas, papier, plastic en overig afval wordt separaat aangeboden en we zamelen verouderde telefoons en cartridges in.
  • Moestuin: achter de ontmoetingsruimte van De Inham is 100 m2 ingericht als moestuin. De opbrengst is bestemd voor de voedselbank
  • Duurzaamheid en Talenten: Bij dit spel word je uitgenodigd met behulp van kaartjes waarop voorbeeld-antwoorden staan, je eigen antwoord(en) te vinden op vragen die gaan over je inzet voor duurzaamheid.
  • Tijdens kerkdiensten, in kerkbladen en digitale Nieuwsbrieven wordt regelmatig gepubliceerd/gesproken over duurzaamheid en onze plicht en zorg t.a.v. het behoud van de aarde
  • Zonnepanelen: sinds mei 2016 liggen er 70 zonnepanelen op het dak van de ontmoetingsruimte van De Inham. Deze zijn voor 70% gefinancierd door de gemeenteleden en 30% kwam voor rekening van het College Van Kerkrentmeesters.

 

 

 

 

Commitment

 

  • Stimuleren van samenwerking en uitwisselen van vragen met/tussen andere kerkgenootschappen in Amersfoort onder de vlag van de Amersfoortse Raad van Kerken

Contact met De Inham Amersfoort

Adres:
Hamseweg 40
3828 AE Hoogland


stuur ons een mail