GROENE KERK

De Inham Amersfoort

contact deze kerk

Vanaf december 2014 heeft onze groep ‘de Groene Inham’ (een ‘denktank’ van de ZWO) zich gebogen over de vraag hoe we de ‘De Inham’ in Hoogland nog duurzamer kunnen maken. De kerkenraad ondersteunde dit voornemen van harte. Om niet het wiel opnieuw te moeten uitvinden, hebben wij contact gezocht met contactpersonen van verschillende groene kerken uit de omgeving. Het was heel fijn te constateren dat uitwisseling van gegevens en wetenswaardigheden met betrokken gemeenteleden uit die naburige plaatsen op zo een hartverwarmende manier kan verlopen. Alle relevante informatie werd met ons gedeeld, ook in visueel opzicht. Ook een gesprek met het college van kerkrentmeesters was belangrijk. Wij wilden graag zonnepanelen laten plaatsen op de ontmoetingsruimte van De Inham en dan gaat het om grote bedragen.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • Bewust inkopen van Fairtrade koffie, thee, avondmaalswijn en ecologisch verantwoorde schoonmaakmiddelen
 • Op de eerste zondag van iedere maand en op de donderdagse inloopochtenden worden Fairtrade producten verkocht
 • Afvalscheiding: gft, glas, papier, plastic en overig afval wordt separaat aangeboden
 • Moestuin: achter de ontmoetingsruimte van De Inham is 100 m2 ingericht als moestuin. De opbrengst is bestemd voor de voedselbank
 • Duurzaamheid en Talenten: Bij dit spel word je uitgenodigd met behulp van kaartjes waarop voorbeeld-antwoorden staan, je eigen antwoord(en) te vinden op vragen die gaan over je inzet voor duurzaamheid.
 • Tijdens kerkdiensten, in kerkbladen en digitale Nieuwsbrieven wordt regelmatig gepubliceerd/gesproken over duurzaamheid en onze plicht en zorg t.a.v. het behoud van de aarde
 • Zonnepanelen: sinds mei 2016 liggen er zonnepanelen op het dak van de ontmoetingsruimte van De Inham. Deze zijn voor 70% gefinancierd door de gemeenteleden en 30% kwam voor rekening van het College Van Kerkrentmeesters.

Commitment

 • Inleveren oude mobiele telefoons zodat deze gerecycled kunnen worden of opgeknapt kunnen worden om in een ‘tweede’ leven mee te kunnen gaan
 • Aanleg LED verlichting
 • Gezamenlijke maaltijden
 • Stimuleren van samenwerking en uitwisselen van vragen met/tussen andere kerkgenootschappen in Amersfoort onder de vlag van de Amersfoortse Raad van Kerken

Contact met De Inham Amersfoort

Adres:
Hamseweg 40
3828 AE Hoogland


stuur ons een mail