In de eerste week van de zomervakantie organiseerde de Hervormde gemeente in Hasselt een week vol ‘groengelovig’ activiteiten. Twintig tieners namen deel. Er was aandacht voor duurzaamheid, klimaatverandering en omzien naar elkaar. Janneke Potuyt organiseerde de week en vertelt:

‘Het thema was: OVERWINNAARS. De aarde is afhankelijk van ons mensen om Gods glorie en grootheid te kunnen laten zien. De hele schepping zucht. Wijzelf daarbij inbegrepen. Maar de schepping hoopt en verwacht. De schepping legt het hoofd niet in de schoot. God leert ook ons om te blijven hopen en verwachten. We zien de uitkomst nog niet, maar we hebben alle reden om te hopen en om vertrouwen te hebben. Zie Romeinen 8:37-39.

De jongeren konden deelnemen aan verschillende workshops. Bijvoorbeeld ‘Wat kun je allemaal maken van afval’: een armband van jeans, een sleutelhanger van een vork, taartplateau van oud servies en een insectenhotel van oude pallets.

De rest van de drie dagen bestond het ochtendprogramma uit het ophalen van recyclebare producten – zoals oud ijzer, oude apparaten en batterijen ophalen -,  onkruid wieden in tuintjes van hulpbehoevenden, opruimen en schoonmaken van dierenweide, het rooien van aardappelen en kool bij een zorgboerderij en afval rapen langs fiets- en wandelroutes.

Als er ‘s morgens hard was gewerkt, werden ze ‘s middags beloond met een outdoor programma, waaronder: een vlot bouwen met de boswachter en in het bos je eigen eten klaar maken en nuttigen.

De lunch en het avondeten werden verzorgd door gemeenteleden. Op deze manier ontstond verbinding en ontmoeting. Tijdens de lunch werd ook het boom-moment (overdenking) gehouden: een stuk bewustwording en bezinning voor de jongeren rondom het thema.

We kijken als gemeente terug op een onvergetelijke week met en voor deze tieners, de leiders en iedereen die heeft meegeholpen. Alle eer aan God die deze week rijk heeft gezegend!’