Foto Niek Stam

Het is bij uitstek een ontdekkingstocht naar duurzaamheid: de GroeneKerkenroute van GroeneKerkenactie. In drie regio’s stapten zaterdag 23 juni fietsers op om groene inspiratie op te doen bij kerken en moskeeën in hun omgeving. Ze kijken met enthousiasme terug.

“Ik vond herkenning bij andere kerken die aan het zoeken zijn naar hoe het beter kan met het klimaat. Het was leuk om met dit doel een fietstocht te maken”, vertelt deelnemer Anton Mastenbroek. Hij is kerkrentmeester van een kerk in Lunteren. “We zijn zelf nog geen Groene Kerk maar ik ga nu wel een oproep doen voor vrijwilligers om een werkgroep op te richten. Ik heb gekeken naar hoe de voorzetramen zijn gemaakt voor de glas-in-loodramen. Het is nog wel een uitdaging omdat zo te doen dat er ventilatie mogelijk blijft, ook voor onze kerk. Daar moeten we nog eens kritisch naar kijken.”

“Ik heb gekeken naar hoe de voorzetramen zijn gemaakt voor de glas-in-loodramen. Het is nog wel een uitdaging omdat zo te doen dat er ventilatie mogelijk blijft, ook voor onze kerk. ” 

Elk jaar een duurzame stap

De GroeneKerkenactie van Kerk in Actie en Tear wil geloofsgemeenschappen stimuleren om te verduurzamen. Dat doen ze via een (online) toolkit en netwerkmogelijkheden, zoals de GroeneKerkenroute die dit jaar voor het eerst werd georganiseerd. Wanneer een kerk een aantal duurzame stappen heeft genomen en besluit elk jaar minstens 1 duurzame stap te zetten, ontvangt het ter motivering een GroeneKerkenbordje. Het platform organiseert dit najaar informatie-avonden in Etten, Eindhoven en Goes.

Klimaatstraatfeest in Wageningen

Diaken Wilma van Brakel was tijdens de fietsdag gastvrouw in de Grote Kerk in Wageningen. Het inloophuis van de kerk was open voor de fietsers omdat daar zonnepanelen op het dak liggen. Van Brakel vertelt: “We hebben leuke gesprekken gehad en konden ervaringen uitwisselen en vragen beantwoorden. Daarnaast konden we vertellen over ons ‘klimaatstraatfeest’. In het stookseizoen gingen we met een groep kerkleden bezig met allerlei manieren van energie bezuinigen. We hadden bijvoorbeeld een wedstrijd waarbij we de kinderen uitdaagden met ideeën te komen, en we hebben een warmetruiendag georganiseerd. Met dit klimaatstraatfeest hebben we een prijs gewonnen. Daarmee konden we nog meer verduurzamen bij dit inloophuis, zoals het isoleren van de zolder. Als kerk moet je goed zijn voor de schepping. Daarin mag je als Groene Kerk een voorbeeld zijn.

“Als kerk moet je toch goed zijn voor de schepping. Daarin moet je als groene kerk een voorbeeld zijn.”

Draagvlak

Werkgroepcöordinator Frans Cornet zorgde dat in Bloemendaal de kerk open was voor de fietsers. “Maar de echte uitdaging zit in het creëren van draagvlak bij de kerkenraad en kerkrentmeesters, omdat zij degenen zijn die er echt achter moeten staan. Toen we na dat proces Groene kerk werden een paar jaar geleden, groeide het bewustzijn bij veel gemeenteleden.

Energiecoaches

Hoofddorp heeft een paar jaar geleden de energiebank opgericht en Cor Maurits is daar een de energiecoaches. Hij zat klaar voor gesprek met de fietsers. Hij vertelt: “Ik heb twee mensen enthousiast weten te krijgen voor de energiebank. Als vrijwilliger kijk ik samen met mensen in hun huis waar ze kunnen besparen op gas, water en elektra. Ik ben dus energiecoach en geef mensen na mijn bezoek een energierapport.” Maurits is ook een van de beheerders van de Oecumenische kerk De Ark in Hoofddorp. Enkele jaren geleden hebben ze een beter dak en sindsdien is er 2-3 graden warmtewinst. Daarnaast voorzien ze met 36 zonnepanelen in hun eigen stroomvoorziening. Ook heeft De Ark een tuin rondom de kerk aangelegd met hydroblokken die het regenwater vasthouden. Als groene vrijwilliger is Cor Maurits ook betrokken bij het repaircafé met zes locaties in de gemeente.

Verschillende invalshoeken

Coby van der Horst fietste de route Wageningen en ontmoette daar verschillende groene vrijwilligers die haar inspireerden. “Elke kerk had zijn eigen invalshoek. Bij de ene Wageningse kerk ontmoetten we een bioloog die van alles wist over volkstuinen en groente verbouwen, in een andere kerk ontdekten we hoe je heel veel gemeenteleden kan betrekken bij duurzamer leven. In Renkum waren ze heel ver met energiebesparing en hadden ze met 60 Groene kerken samen een onderzoek gedaan naar binnentemperatuur en luchtvochtigheid. Onze ogen zijn echt geopend voor wat er mogelijk nodig is. We hebben een pakketje gemaakt voor onze dominee en voor onze kerkrentmeesters met tips en folders die we hebben verzameld.”

 

Groen souvenir uit een van de kerken

 

Verduurzaming en kerk-zijn

GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk in Actie en Tear. Beide organisaties ervaren dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. Geloof betekent invulling geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. Verduurzaming hoort bij de missie van kerk-zijn en geloven.