UPDATE februari 2022: Vier kerken winnen een prijs voor hun groene plannen

Vier kerken zijn als winnaars uit de bus gekomen bij het project ‘Goed voor Duurzame Innovatie’. Zij ontvangen een bedrag om een innovatief groen plan te realiseren. Het gaat om een pop-up wagen in Rivierenland-Oost, een duurzame kerktuin en het opvangen van regenwater in Rhenen, een broeikas voor de buurt in Winterswijk en een thema-tuin in Nieuw- en St. Joosland.

Lees hier het persbericht met meer informatie

 


 

“Kerken kunnen voorop lopen als het gaat om duurzaamheid”

GroeneKerken daagt kerken uit: maak een innovatief plan voor het verkleinen van jullie ecologische voetafdruk.

DEADLINE: 1 januari 2022

GroeneKerken en Maatschappij van Welstand slaan de handen ineen en starten het project ‘Goed voor duurzame innovatie’, waarbij we geld beschikbaar stellen voor groene plannen van kerken. Daarom dagen we kerken uit: maak een innovatief plan voor het verkleinen van jullie ecologische voetafdruk. Kerken met de beste ideeën ontvangen een geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren.

We willen kerken stimuleren om aan te sluiten bij de klimaatdoelen van de Nederlandse overheid: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Ideeën kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals het betrekken van de hele gemeenschap, circulair bouwen, verbetering van bestaande concepten, veranderingen met grote impact, zichtbaar maken van verduurzaming of het verbreden van draagvlak.

Alle christelijke lokale geloofsgemeenschappen die groene kerk zijn of groene kerk willen worden kunnen tot 1 november een innovatief plan inleveren.

 

De uitdaging
Maak een vernieuwend plan voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk van jouw kerk.

Denk aan:

 • het betrekken van de hele gemeenschap
 • circulair bouwen
 • verbetering van bestaande concepten
 • veranderingen met grote impact
 • zichtbaar maken van verduurzaming
 • verbreden van draagvlak
 • et cetera

We zien uit naar vernieuwende en complete ideeën die als voorbeeld kunnen dienen voor alle kerken in Nederland.
Maatschappij van Welstand bekijkt, samen met GroeneKerken, alle inzendingen. De kerken met de beste ideeën ontvangen een geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren!

 

Uiterlijke inleverdatum
Je kunt je vernieuwende idee inleveren tot 1 januari 2022.

 

Mogen wij als kerk meedoen?
Alle christelijke lokale geloofsgemeenschappen die groene kerk zijn of groene kerk willen worden, kunnen meedoen met de uitdaging.

 

Voorwaarden

 • Uiterlijke inleverdatum: 1 januari 2022
 • Bekendmaking winnaars: februari 2022
 • Idee: Vernieuwend, compleet en met impact op duurzaamheid
 • Plan: Met SMART geformuleerde doelstellingen, planning en begroting
 • Inzenders: Christelijke lokale geloofsgemeenschappen, die groene kerk zijn of willen worden

 

Hoe doe je mee?
Je kunt je plan als volgt indienen:

Stuur een e-mail naar subsidiesecretariaat@welstand.nl, waarbij je twee bijlagen toevoegt:

 1. Dit formulier ingevuld en opgeslagen onder naam van je kerk: Formulier deelname Goed voor Duurzame Innovatie.
 2. Een projectplan, met minimaal 2 en maximaal 10 pagina’s. Het plan moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:
 • Beschrijving van het plan met heldere doelstellingen.
 • Uitwerking van de impact van het plan (maak het concreet!).
 • Planning.
 • Projectbegroting (met begrote kosten en inkomsten, inclusief eventuele eigen bijdrage of andere inkomsten).Ingezonden plannen krijgen uiterlijk in januari 2022 bericht.

 

Vragen?
Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op: