GROENEKERKEN

Samen naar een duurzame kerk met hulp van andere kerken en onze handige toolkit

Ja ik doe mee

Wie zijn wij

GroeneKerken voorziet geloofsgemeenschappen van informatie via de toolkit en netwerkmogelijkheden om als kerk op weg te gaan om te verduurzamen. GroeneKerken heeft een enthousiasmerende en motiverende rol. De actie biedt geloofsgemeenschappen een platform om te laten zien hoe je duurzaamheid vorm kan geven in je eigen omgeving in het klein en in het groot. Wanneer je als kerk een aantal duurzame stappen hebt genomen en samen hebt besloten elk jaar 1 duurzame stap te zetten, kun je bij ons een GroeneKerkenbordje bestellen voor de prijs van 54 euro. Je hoeft als geloofsgemeenschap niet al volledig duurzaam te zijn om je aan te kunnen sluiten, maar via GroeneKerken laat je zien dat je op weg bent.
Deel worden van het netwerk van GroeneKerken kost niets.

Wie zijn wij

Wat is onze visie

Kerken en geloofsgemeenschappen hebben alles in huis om mensen te motiveren zich verantwoordelijker te gedragen en dit als geloofsgemeenschappen ook in de praktijk te brengen. Het doel met de GroeneKerken is om kerken te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) te niet te doen. De veranderingen die de transitie met zich mee brengen, zullen voor ieder groot zijn. Kerken, gevoed door hun waarden en geloof, kunnen hierbij een positieve, begeleidende rol spelen voor grote groepen mensen. Die rol willen we met GroeneKerken initiëren, ondersteunen, inspireren en versterken.

Wat is onze visie

Wie zitten er achter

GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie en Tear.
Kerk in Actie wil geïnspireerd door Jezus Christus, delen wat hen gegeven is. Om zo in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visiedocument ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping. Tear wil het Koninkrijk van God zichtbaar maken, om zo onrecht en armoede uit te bannen.
Tear heeft een holistische kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent.
Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. Geloof betekent invulling geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep (rentmeesterschap). Verduurzaming hoort bij de missie van kerk-zijn en geloven.

Wie zitten er achter

De GroeneKerkendag

Elke twee jaar organiseren we de GroeneKerkendag voor elke geloofsgemeenschap of individu die al op weg is op gebied van duurzaamheid of nieuwsgierig is naar hoe te verduurzamen. Op deze dag bieden we inspirerende speeches, interactieve workshops en een markt. Deze dag heeft als doel geloofsgemeenschappen te motiveren en netwerkmogelijkheden te bieden zo uitgedaagd te worden tot een duurzame levensstijl.

De GroeneKerkendag

De toolkit

De actie biedt een toolkit aan. Dit is een soort gereedsschapskist, ingedeeld in 6 gebieden waarop je kunt verduurzamen. Per gebied worden stappen weergegeven die jij met jouw geloofsgemeenschap kunt nemen om te verduurzamen.Daarnaast brengen we de beweging van geloofsgemeenschappen en hun stappen in kaart en kan je onderling contact zoeken om informatie en adviezen uit te wisselen. Ga hier naar Toolkit

De toolkit