Category: Omgaan met geld

Protestantse Gemeente Schoondijke

Posted on 09/08/17

Wat doen we? We gaan onze warmwatervoorziening via een electrisch boiler laten opwarmen. We gaan in de streek een infopunt over duurzaamheid starten. Kerkleden proberen samen met andere dorpsbewoners gezamenlijk energie op te wekken…

Read more

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Posted on 09/08/17

Wat we doen:   Onder het motto ‘Onderzoek alles en bewaar het goede’ proberen we inhoudelijk en praktisch te werken aan sociale ecologische en economische duurzaamheid. Aan de 3 P’s…

Read more

PKN De Morgenster Papendrecht

Posted on 09/08/17

Wat gaan we doen?   We hebben binnen onze kerk overleg over mogelijk toepassen van zonne-energie, verbetering van de warmtevoorziening, duurzaam inkopen, afvalinzameling, een themadienst duurzaamheid en we zijn lokaal…

Read more

Tuindorpkerk Utrecht

Posted on 09/08/17

Wat gaan we doen: Sobere maaltijden in 40 dagen tijd Thema kerkdienst Energiebesparing: de verwarming een graad lager en isolatie voor de vergaderzalen. Fair Trade koffie schenken   Wat we…

Read more