Category: Beleid en aanpak

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Posted on 09/08/17

Wat we doen:   Onder het motto ‘Onderzoek alles en bewaar het goede’ proberen we inhoudelijk en praktisch te werken aan sociale ecologische en economische duurzaamheid. Aan de 3 P’s…

Read more

PKN De Morgenster Papendrecht

Posted on 09/08/17

Wat gaan we doen?   We hebben binnen onze kerk overleg over mogelijk toepassen van zonne-energie, verbetering van de warmtevoorziening, duurzaam inkopen, afvalinzameling, een themadienst duurzaamheid en we zijn lokaal…

Read more

Brinkstraatkerk Bennekom

Posted on 09/08/17

Wat we in de komende tijd als kerkelijke gemeente gaan doen   Tijdens scheppingszondag en ook in andere diensten staan rentmeesterschap en zorg voor de schepping centraal. We proberen een…

Read more

De Ontmoetingskerk Eefde

Posted on 09/08/17

Wat deden we al? Ons kerkgebouw werd in 2010 doorgemeten, waarna de verlichting werd aangepast. In 2013 organiseerden we een gemeenteavond over verduurzaming. De heer Haverkamp (Brinkstraatkerk, Bennekom) vertelde van…

Read more