image description image description image description image description

12 november 2023 | 13.00 uur | Amsterdam

Mars voor klimaat en rechtvaardigheid

De schepping zucht… Hoor je het ook? We kunnen er wel eens moedeloos, bang en verdrietig van worden. Toch hebben we hoop, door ons geloof in God die de wereld in Zijn hand houdt. Het is met die hoop dat we op 12 november meelopen met de Mars voor klimaat en rechtvaardigheid. Zien we jou en je kerk daar ook?

We lopen in deze mars samen in het ‘blok’ Christenen voor Klimaatrechtvaardigheid. We lopen daarin met (de achterban van) Laudato Si’ Alliantie NL, Micha Nederland, A Rocha Nederland en Christian Climate Action. Samen geloven we in de zorg voor de schepping en kiezen we voor rentmeesterschap en solidariteit met de zwakkeren. Als GroeneKerken zijn we present en we nodigen jou uit om ook te komen! Aanmelden voor het blok Christenen voor Klimaatrechtvaardigheid is mogelijk via deze link (niet verplicht).

Je kunt op verschillende manieren meedoen:

  • 11.00 uur: de groene Dominicuskerk (Spuistraat 12) in Amsterdam zet deze ochtend haar deuren voor ons open. Je kunt om 11.00 uur de kerkdienst bijwonen die staat in het teken van het boek Deuteronomium en ook aandacht geeft aan klimaatrechtvaardigheid.
  • 12.30 uur: start van een interreligieuze viering in de Westerkerk.
  • 13.00 uur: verzamelen op het plein naast de Westerkerk aan de Keizersgracht-zijde om samen aan te sluiten bij de mars.

De schepping roept! Loop je met ons mee?

Waarom deze mars?

De Mars voor klimaat en rechtvaardigheid wordt georganiseerd, omdat er nog altijd te weinig wordt gedaan om klmaatverandering tegen te gaan. Maar ook omdat mensen elders in de wereld, die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, daar het meest onder te lijden hebben. De mars wordt gehouden in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en is een oproep aan de overheid en het bedrijfsleven om met betere oplossingen te komen.

Een oproep voor een mars op zondag?

Ja, de Mars voor klimaat en rechtvaardigheid is op zondag. En nee, daar zijn wij niet blij mee. Maar om onze stem te laten horen hebben we gemeend ons toch aan te moeten sluiten bij deze mars. We hopen dat veel mensen de kerkdienst in de eigen gemeente, in de Dominicuskerk of in de Westerkerk kunnen bijwonen om zo vanuit Gods Woord deze dag te beginnen.

Wij zitten niet in de organisatie van deze mars en hebben geen invloed op de dag waarop deze gepland is.

Samen in beweging voor Gods schepping

‘Want de mens die de plaats van God wil innemen wordt de ergste vijand van zichzelf.’ Het zijn indringende woorden van paus Franciscus in zijn onlangs verschenen klimaatbrief Laudate Deum. De ecologische crisis is ten diepste een spirituele crisis, waarbij God niet meer de plek in ons leven krijgt die Hem toekomt. We zitten – misschien wel zonder dat we dat willen – vast in een economisch systeem van steeds meer, groter, beter, sneller, vaker en verder, dat ten koste gaat van het leven op aarde, van mens en natuur, dichtbij en ver weg. De woorden van Paulus klinken actueler dan ooit: ‘Want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik’ (Rom. 7:19). Dit moet anders, maar – laat ik voor mezelf spreken – echt anders leven en hier geen deel van uitmaken is nog best moeilijk.

Toch geloof ik dat we geroepen worden om – met vallen en opstaan – te leven vanuit de hoop die ons gegeven wordt op vernieuwing van onszelf en van deze wereld. We worden geïnspireerd door de principes van Gods Koninkrijk waar we naar uitzien en die de wereld op z’n kop zetten. Voor mij betekent dit in de praktijk dat ik groene stappen wil blijven zetten – ook al zijn die verre van perfect: ‘het kleine goede’ doen, uit liefde voor God. En op 12 november sluit ik samen met het team GroeneKerken aan bij de Mars voor klimaat en rechtvaardigheid in Amsterdam. Omdat we ons geroepen voelen om stem te geven aan de natuur, aan onze naaste ver weg, aan volgende generaties, aan een schepping in nood. Omdat we ons uit willen spreken tegen onrecht. En omdat we willen delen van onze hoop, omdat we geloven in een andere wereld. Loop je met ons mee?

Omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt.

Tot slot nog dit: de Mars voor klimaat en rechtvaardigheid wordt helaas gehouden op een zondag. Hieronder leggen we uit waarom we toch meedoen. En verder: de mars is een aangemelde activiteit en dus helemaal legaal. Meer informatie over de mars kun je ook hier vinden.

Namens het team GroeneKerken,

Carla Dik-Faber | Projectleider

image description image description image description image description

Liturgie-suggesties voor een viering thuis of in de kerk

Thuis meedoen

Misschien wil of kun je niet meelopen met de mars maar wil je toch iets doen met het thema klimaat en rechtvaardigheid in je eigen kerk of geloofsgemeenschap. Wij hebben liturgiesuggesties gemaakt die we graag met je delen.

Een lied, gebed, Bijbeltekst of verwerking: op allerlei manieren kun je aandacht geven aan het thema. Ook vragen we jullie onze aanwezigheid tijdens de mars te steunen met gebed.

Liturgiesuggesties 12 november 2023 – GroeneKerken

 

Voorbereidingen voor de mars

We hebben een GroeneKerken-spandoek waarachter we kunnen verzamelen om in één groep de mars te kunnen lopen. Natuurlijk is het leuk om te laten zien dat we bij elkaar horen. Daarom kun je thuis een bord maken met een tekst erop.

We hebben ook een ontwerp gemaakt voor een button, die je zelf kunt maken om te dragen tijdens de mars. Een instructie en het ontwerp vind je hieronder:

Instructie Buttons

Ontwerp buttons

Maakavond

Christian Climate Action organiseert een maakavond: met elkaar banners en vlaggen maken om onze stemmen kracht bij te zetten tijdens de mars.

Het maaklab in Utrecht is gereserveerd zodat we aan de slag kunnen met de voorbereidingen. Iedereen is welkom om een handje te helpen met slogans verzinnen, banners schilderen en/of een gezellige avond te hebben. Als je kledingstukken wilt bedrukken, neem deze dan zelf mee.

Meer informatie en locatie.

Christenen voor Klimaatrechtvaardigheid

Aan de Klimaatmars nemen, zogenoemd, verschillende blokken deel. Een daarvan is het blok Christenen voor klimaat. GroeneKerken, Laudato Si’ Alliantie NL, Micha Nederland, A Rocha Nederland en onder andere Christian Climate Action maken deel uit van dit blok. Dit blok is voor alle mensen die geloven in zorg voor de Schepping en zich daarvoor (willen) inzetten. Uit overtuiging kiest ‘Christenen voor klimaat’ voor rentmeesterschap en solidariteit met de zwakkeren.