Regionale Groene Kerken avonden

Posted on 29/06/18

Groene Kerkenactie was dit voorjaar present in hele verschillende regio’s en plaatsen. Van de uitreiking van het bordje “wij zijn een groene kerk”, een kerkdienst over het thema Duurzaamheid, de oprichting van een nieuwe Regionale groep “Geloof en Duurzaamheid”, tot een markt in het dorp de plaatselijke werkgroep ‘groene kerk’ zich presenteerde met foldermateriaal en de banner van ‘Groene kerken’ .

Najaar

In het najaar zullen er door GroeneKerkenactie een drietal regionale Groene Kerken avonden worden georganiseerd.

Tijd: 19.30 – 22.00 uur.

woensdag 26-09-2018  te Etten, gem. Oude IJsselstreek, Achterhoek

maandag 01-10-2018 te Eindhoven, Johanneskerk

dinsdag 30-10-2018 te Goes, Vredeskerk

Daarbij besteden we aandacht aan de vraag  hoe geloofsgemeenschappen duurzaamheid vorm kunnen geven  in het klein en in het groot.

Programma (onder voorbehoud):

Het programma van de regionale bijeenkomsten zal cirkelen rond de drie volgende vragen:

1. Welke ervaringen en inzichten zijn opgedaan met betrekking tot verduurzaming ?

2. Welke zes manieren onderscheiden we om uw kerkgemeenschap meer duurzaam te maken?

3.  Welke ervaringen en inzichten zijn opgedaan ten aanzien van het stimuleren van gemeenteleden tot een duurzame levensstijl?

We spelen het spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van Gerard van Eck (Ecksplorer), de ontwikkelaar van het spel.

Kerken hebben alles in huis om mensen te motiveren zich verantwoordelijker te gedragen en dit ook in de praktijk te brengen. Het doel van de GKA is om geloofsgemeenschappen te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de schadelijke gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) teniet te doen. De veranderingen die de transitie met zich meebrengt, zullen voor ieder groot zijn. Kerken, gevoed door hun waarden en geloof, kunnen hierbij een positieve, begeleidende rol spelen voor grote groepen mensen. Die rol wil Groene kerken initiëren, ondersteunen, inspireren en versterken.

Inlichtingen en opgave voor de regionale avonden bij Atie de Vos info@groenekerken.nl

Back to news