GROENE KERK

Dominicanenkerk Zwolle

contact deze kerk

De dominicanenkerk is een rectoraatskerk en één van de 7 dominicaanse parochies in Nederland. We zijn een geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is en die openstaat voor de ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Het rectoraat is een geloofsgemeenschap die geworteld is in de dominicaanse traditie, met een positief kritische houding ten opzichte van de wereldkerk, die het Bijbelse gedachtegoed telkens vertaalt en overbrengt naar het hier en nu en die uitgedaagd wordt door de wereld om haar heen. Dit betekent dat een voortdurende balans wordt gezocht tussen persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsbeleving en tussen reflectie, studie, handelen en concreet aanwezig zijn in de maatschappij. Het Rectoraat wil een geloofsgemeenschap zijn die zichtbaar is, openstaat en ruimte biedt, die kennis uitdraagt en bezinning oproept.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • Vrijwilligers onderhouden de prachtige kloostertuin op organische, milieuvriendelijke wijze
 • Elk kwartaal is er een meditatieve wandeling met aandacht voor de aarde en wat daarop leeft en groeit
 • De technische commissie van ons complex is gericht op duurzaamheid
 • In een deel van het klooster en de kerk zijn energiebesparende maatregelen genomen
 • Er was een gezinsviering voor jong en oud. De dieren, de natuur en de kinderen spraken de grote mensen toe
 • In het voorjaar startten we met de kinderen een moestuin. De opbrengsten gaan naar het Resto Van Harte in wijkgebouw van Assendorp.
 • Vanaf oktober 2015 schrijft de werkgroep groene kerk in het Presenteerblad van de Dominicanenkerk een artikeltje over thema’s van de Groene Kerk
 • We hebben een werkplan voor het kerkelijke seizoen  2016/2017  gemaakt. Dit werkplan is aan verschillende bestuurlijke organen van de Dominicanenkerk voorgelegd en besproken.

domincanenklooster-zwolle-tuin-2

Commitment

 • Inventariseren van de mogelijkheden die alle commissies en groepen zien om bij te dragen aan een groenere kerk
 • Inspirerende voorbeelden en praktische tips delen
 • Vanaf januari 2017 starten met onderzoek naar energiegebruik en milieuvriendelijk onderhoud. Vervolgens vanaf 2e helft 2017 voorstellen voor verbetering bespreken en uitwerken.
 • Warme Truiendag organiseren in de Dominicanenkerk
 • Vrijwilligers vragen om in maart 2017 aan de straatkant van Dominicanenkerk/klooster een ‘boomtuintje’ te maken (en te onderhouden) in Assendorp. Proberen aan te sluiten bij de jaarlijkse wijkactie.
 • Bekijken of we nog één of meer stapjes kunnen maken op het vlak van aankoop van Fairtrade producten, verantwoorde schoonmaakmiddelen, duurzaam printpapier en inkt en afvalscheiding

Contact met Dominicanenkerk Zwolle

Adres:
Assendorperstraat 29
8012 DE Zwolle

http://www.dominicanen.nl/
stuur ons een mail