GROENE KERK

Gouda

contact deze kerk
Wie zijn wij

Dit hebben we al gedaan

 

Op de website van onze kerk leggen we uit waarom een duurzame levensstijl past bij ons geloof.

“De aarde is van God en al wat er in is”. Deze tekst uit Psalm 24 leert ons dat de héle schepping Gods eigendom is en ook door Hem in stand gehouden wordt. Tot eer van Hem. Daarom heeft de mens bij het begin van de schepping de roeping gekregen om de aarde te bewerken én te bewaren (Genesis 2:15). Een prachtige opdracht.Tegelijkertijd zien we dat de schepping lijdt. Enerzijds door de vloek die gekomen is vanwege de zonde, anderzijds door zelfzucht en zonden van mensen. Daarom is het evangelie ook zo’n hoopvolle boodschap voor de hele schepping. In zijn brief aan de Romeinen schrijft de apostel Paulus dat ‘de hele schepping wacht op het openbaar worden van de zonen (en dochters) van God’. Mensen zoals jij en ik die Gods koninkrijk op aarde mogen vestigen. Het koninkrijk van God op Aarde vestigen betekent leven in de wil van God de Vader. Doen wat Hij van ons vraagt. Als we zo leven raakt de hemel nu al de aarde.De opdracht die we hebben gekregen om als rentmeesters voor deze aarde te zorgen, overlapt met de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf, zoals Jezus ons leerde in het grote gebod. Ons handelen hier en nu heeft invloed op de levens van andere mensen ver weg en dichtbij. Daarom willen we, als we werken aan een duurzame levensstijl, ook werken aan goede relaties met onze naaste, ver weg of dichtbij. Hoe wij omgaan en invloed hebben op de samenleving is daarom ook een onderdeel van duurzame kerk zijn. We getuigen door wat we doen.De Bijbel heeft veel te vertellen over de manier waarop we mogen omgaan met Gods schepping. PGM heeft dan ook een standpunt en meerjarenplan over duurzaamheid. In gemeente activiteiten, onderwijs, informatie en facilitaire zaken werken we stapsgewijs toe naar een meer duurzame kerk en hopen we elkaar te inspireren tot een duurzame levensstijl.

Inmiddels hebben we een inkoop van duurzame producten, zoals bijv. schoonmaakmiddelen, koffie, thee en koekjes voor na de dienst. Ook ons gebouw wordt steeds duurzamer. Bij de afgelopen verbouwing hebben we materiaal (voornamelijk hout) hergebruikt en ook zijn er duurzame materialen gebruikt. Denk hierbij aan waterbesparende reservoirs en  isolerende plafondplaten. In het najaar van 2015 hebben we dubbelglas geplaatst in ons kerkgebouw.

 

Dit gaan we doen

 

In 2016 zullen we weer nieuwe duurzame stappen zetten. We gaan weer een aantal duurzame aanpassingen in het gebouw maken (o.a. LED verlichting, infraroodverwarming) en gaan de inkoop op decentraal niveau ook verduurzamen. Dit houdt in dat vanaf nu ook bijvoorbeeld de meeste kantoorartikelen, avondmaaltijden bij de jeugdgroepen duurzaam zullen zijn. De mensen mogen zelf invulling geven of dit dan Fairtrade, biologisch, vegetarisch, gerecycled, of een andere vorm van duurzaam zal zijn.

 

Wij zijn een ‘Groene Kerk’ sinds eind 2012 (zie ook: http://vimeo.com/81835514).

 

Wat is er al gedaan

Dit hebben we al gedaan

 

Op de website van onze kerk leggen we uit waarom een duurzame levensstijl past bij ons geloof.

“De aarde is van God en al wat er in is”. Deze tekst uit Psalm 24 leert ons dat de héle schepping Gods eigendom is en ook door Hem in stand gehouden wordt. Tot eer van Hem. Daarom heeft de mens bij het begin van de schepping de roeping gekregen om de aarde te bewerken én te bewaren (Genesis 2:15). Een prachtige opdracht.Tegelijkertijd zien we dat de schepping lijdt. Enerzijds door de vloek die gekomen is vanwege de zonde, anderzijds door zelfzucht en zonden van mensen. Daarom is het evangelie ook zo’n hoopvolle boodschap voor de hele schepping. In zijn brief aan de Romeinen schrijft de apostel Paulus dat ‘de hele schepping wacht op het openbaar worden van de zonen (en dochters) van God’. Mensen zoals jij en ik die Gods koninkrijk op aarde mogen vestigen. Het koninkrijk van God op Aarde vestigen betekent leven in de wil van God de Vader. Doen wat Hij van ons vraagt. Als we zo leven raakt de hemel nu al de aarde.De opdracht die we hebben gekregen om als rentmeesters voor deze aarde te zorgen, overlapt met de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf, zoals Jezus ons leerde in het grote gebod. Ons handelen hier en nu heeft invloed op de levens van andere mensen ver weg en dichtbij. Daarom willen we, als we werken aan een duurzame levensstijl, ook werken aan goede relaties met onze naaste, ver weg of dichtbij. Hoe wij omgaan en invloed hebben op de samenleving is daarom ook een onderdeel van duurzame kerk zijn. We getuigen door wat we doen.De Bijbel heeft veel te vertellen over de manier waarop we mogen omgaan met Gods schepping. PGM heeft dan ook een standpunt en meerjarenplan over duurzaamheid. In gemeente activiteiten, onderwijs, informatie en facilitaire zaken werken we stapsgewijs toe naar een meer duurzame kerk en hopen we elkaar te inspireren tot een duurzame levensstijl.

Inmiddels hebben we een inkoop van duurzame producten, zoals bijv. schoonmaakmiddelen, koffie, thee en koekjes voor na de dienst. Ook ons gebouw wordt steeds duurzamer. Bij de afgelopen verbouwing hebben we materiaal (voornamelijk hout) hergebruikt en ook zijn er duurzame materialen gebruikt. Denk hierbij aan waterbesparende reservoirs en  isolerende plafondplaten. In het najaar van 2015 hebben we dubbelglas geplaatst in ons kerkgebouw.

 

Dit gaan we doen

 

In 2016 zullen we weer nieuwe duurzame stappen zetten. We gaan weer een aantal duurzame aanpassingen in het gebouw maken (o.a. LED verlichting, infraroodverwarming) en gaan de inkoop op decentraal niveau ook verduurzamen. Dit houdt in dat vanaf nu ook bijvoorbeeld de meeste kantoorartikelen, avondmaaltijden bij de jeugdgroepen duurzaam zullen zijn. De mensen mogen zelf invulling geven of dit dan Fairtrade, biologisch, vegetarisch, gerecycled, of een andere vorm van duurzaam zal zijn.

 

Wij zijn een ‘Groene Kerk’ sinds eind 2012 (zie ook: http://vimeo.com/81835514).

 

Commitment

Dit hebben we al gedaan

 

Op de website van onze kerk leggen we uit waarom een duurzame levensstijl past bij ons geloof.

“De aarde is van God en al wat er in is”. Deze tekst uit Psalm 24 leert ons dat de héle schepping Gods eigendom is en ook door Hem in stand gehouden wordt. Tot eer van Hem. Daarom heeft de mens bij het begin van de schepping de roeping gekregen om de aarde te bewerken én te bewaren (Genesis 2:15). Een prachtige opdracht.Tegelijkertijd zien we dat de schepping lijdt. Enerzijds door de vloek die gekomen is vanwege de zonde, anderzijds door zelfzucht en zonden van mensen. Daarom is het evangelie ook zo’n hoopvolle boodschap voor de hele schepping. In zijn brief aan de Romeinen schrijft de apostel Paulus dat ‘de hele schepping wacht op het openbaar worden van de zonen (en dochters) van God’. Mensen zoals jij en ik die Gods koninkrijk op aarde mogen vestigen. Het koninkrijk van God op Aarde vestigen betekent leven in de wil van God de Vader. Doen wat Hij van ons vraagt. Als we zo leven raakt de hemel nu al de aarde.De opdracht die we hebben gekregen om als rentmeesters voor deze aarde te zorgen, overlapt met de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf, zoals Jezus ons leerde in het grote gebod. Ons handelen hier en nu heeft invloed op de levens van andere mensen ver weg en dichtbij. Daarom willen we, als we werken aan een duurzame levensstijl, ook werken aan goede relaties met onze naaste, ver weg of dichtbij. Hoe wij omgaan en invloed hebben op de samenleving is daarom ook een onderdeel van duurzame kerk zijn. We getuigen door wat we doen.De Bijbel heeft veel te vertellen over de manier waarop we mogen omgaan met Gods schepping. PGM heeft dan ook een standpunt en meerjarenplan over duurzaamheid. In gemeente activiteiten, onderwijs, informatie en facilitaire zaken werken we stapsgewijs toe naar een meer duurzame kerk en hopen we elkaar te inspireren tot een duurzame levensstijl.

Inmiddels hebben we een inkoop van duurzame producten, zoals bijv. schoonmaakmiddelen, koffie, thee en koekjes voor na de dienst. Ook ons gebouw wordt steeds duurzamer. Bij de afgelopen verbouwing hebben we materiaal (voornamelijk hout) hergebruikt en ook zijn er duurzame materialen gebruikt. Denk hierbij aan waterbesparende reservoirs en  isolerende plafondplaten. In het najaar van 2015 hebben we dubbelglas geplaatst in ons kerkgebouw.

 

Dit gaan we doen

 

In 2016 zullen we weer nieuwe duurzame stappen zetten. We gaan weer een aantal duurzame aanpassingen in het gebouw maken (o.a. LED verlichting, infraroodverwarming) en gaan de inkoop op decentraal niveau ook verduurzamen. Dit houdt in dat vanaf nu ook bijvoorbeeld de meeste kantoorartikelen, avondmaaltijden bij de jeugdgroepen duurzaam zullen zijn. De mensen mogen zelf invulling geven of dit dan Fairtrade, biologisch, vegetarisch, gerecycled, of een andere vorm van duurzaam zal zijn.

 

Wij zijn een ‘Groene Kerk’ sinds eind 2012 (zie ook: http://vimeo.com/81835514).

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees

Contact met Gouda

Adres:
“De Gouden Aar”
Lage Gouwe 204
2801 LM Gouda
Nederland

www.morgenstondgouda.nl
twitter: @pgmgouda
facebook: pgmgouda
stuur ons een mail