GROENE KERK

Gereformeerde Kerk Bruinisse

contact deze kerk

Duurzaam, eerlijk en rechtvaardig gemeente-zijn

De Gereformeerde kerk Bruinisse heeft de intentie uitgesproken om een Groene kerk te willen zijn. Zij heeft daartoe het afgelopen jaar de eerste stappen gezet. In dit actieplan worden acties genoemd die genomen zijn afgelopen jaar en de acties die we van plan zijn voor het komende jaar uit te voeren.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • In het afgelopen jaar zijn een flink aantal zonnepanelen geplaatst
 • De schakelklok staat al zo bewust mogelijk ingesteld voor de verwarming
 • Er wordt met de hand afgewassen
 • Het papier wordt al apart gehouden
 • Er worden cartridges, postzegels, pennen, kaarten, brillen en plastic doppen ingezameld voor diverse goede doelen
 • Er zijn ondertussen ook offertes aangevraagd voor een nieuwe CV-ketel met slimme thermostaat
 • In het verleden is er al wel aandacht geweest voor producten van eigen bodem (Schouwen Duiveland) en stilte wandelingen in de nabije natuur.
 • De diaconie heeft een rekening geopend bij een bank die met respect voor mens, dier en natuur handelt
 • Als we weggooi bekertjes gebruiken zijn dat papieren bekertjes
 • We kopen onze huishoudelijke zaken in bij een kleine buurtsuper, om de leefbaarheid van het dorp te stimuleren
 • Het orgeltje dat niet meer gebruikt werd is afgelopen jaar geschonken aan een student van de muziekschool, die net met orgel les gestart was.
 • We hebben stoffen hand- en theedoeken
 • Een groot deel van de planten/bloemen uit de bloemschikking komt uit de tuin van de maker van de schikking
 • De ondersteunende materialen zijn altijd 2e handsmaterialen
 • Fairtrade koffie wordt al zeer lang ingekocht, thee nu ook.

Commitment

 • Tijdens de Michazondag in oktober zullen we in de dienst het thema duurzaamheid aan de orde stellen
 • We hebben offertes voor een CV-ketel met slimme thermostaat.
 • Ervoor zorgen dat de papieren bekertjes bij het papieren afval komen
 • Via het kerkblad, de nieuwsbrief, de website en Facebook zullen we het komende jaar om ideeën vragen aan de gemeenteleden voor onze ‘Groene Kerk’. Met name de jongeren en jeugd zullen actief betrokken worden bij het nadenken over ideeën voor onze Groene Kerk.
 • In december 2017 organiseren we Cash, een leuke avond voor zo min mogelijk geld.
 • In januari 2018 gaan we evalueren en vervolgacties opzetten.
 • Er zullen LED lampjes in de kroonluchters geplaatst worden en zal geïnformeerd worden naar plaatsing van dubbel glas
 • Ideeën zijn alvast een natuurwandeling, een bezoek aan een voedselproducent in de omgeving (boer, mosselkweker, wijnboer)
 • In 2018 volgt nog een bezoek aan een plaatselijke fruitteler, we zullen een openluchtdienst houden en een avond bezig zijn met liturgisch bloemschikken. Verder is er subsidie ontvangen voor een geveltuin en is er tijdens de startzondag gecollecteerd voor dit zelfde doel. Er is ondertussen iemand bereid gevonden om deze tuin te onderhouden. De geveltuin zal komend voorjaar aangelegd worden.

Contact met Gereformeerde Kerk Bruinisse

Adres:
Noorddijk 4
Bruinisse 4311 GV
Nederland
stuur ons een mail